Dzisiaj jest: 23 Styczeń 2018    |    Imieniny obchodzą: Maria, Ildefons, Rajmund
 

1. Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia

   1) Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Wąbrzeska za rok 2015
   2) Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Wąbrzeska za rok 2016

2. Statut Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Wąbrzeska

    1) Aktualny Statut Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Wąbrzeska

Wersje archiwalne:

    1) Statut Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Wąbrzeska do 19.10.2016 r.

3. Umowa o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

    1) Umowa o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność z dnia 19 maja 2016 r.

      - Plan działania
      - Zakres wsparcia -budżet
      - Plan komunikacji
      - Procedury dokonywania ewaluacji

a) Załącznik nr 1 (LSR wraz z załącznikami)
b) Załącznik nr 2 (Harmonogram naborów wniosków)
c) Załącznik nr 3 (Procedury wyboru i ocey operacji)
d) Załącznik nr 4 (Regulamin organu decyzyjnego)
e) Załącznik nr 5 (Kryteria wyboru operacji)
f) Załącznik nr 6 (Opis stanowisk pracy biura LGD)
g) Załącznik nr 7 (Plany szkoleń)
h) Załącznik nr 8 (Procedury wyboru i oceny grantobiorców)
i) Załącznik nr 9 (Kryteria wyboru grantobiorców)

   2) Aneksy:
      Aneks nr 1 do umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, zawarty w dniu 5 czerwca 2017 r.
      Aneks nr 2 do umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, zawarty w dniu 13 czerwca 2017 r.

   3) Inne

      a) Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych4. Lokalna Strategia Rozwoju obszaru Ziemi Wąbrzeskiej na lata 2016-2022

Wersja aktualna:
   1) Lokalna Strategia Rozwoju – aktualizacja 21.06.2017 r.

Wersje archiwalne:
   1) Lokalna Strategia Rozwoju - aktualizacja 16.02.2017 r.
   2) Lokalna Strategia Rozwoju - aktualizacja 29.03.2017 r.
   3) Lokalna Strategia Rozwoju z dnia 28.12.2015 r.


5. Harmonogram naborów wniosków

Wersja aktualna:
   1) Harmonogram naborów – aktualizacja 14.11.2017 r.

Wersje archiwalne:
   1) Harmonogram konkursów naborów - aktualizacja 11.01.2017 r.
   2) Harmonogram naborów – załącznik nr 2 do Umowy Ramowej
   3) Harmonogram naborów - aktualizacja 12.06.2017 r.


6. Lokalne Kryteria Wyboru operacji i grantobiorców w ramach LSR na lata 2016-2022

Wersja aktualna:
   1) Lokalne Kryteria Wyboru operacji w ramach LSR na lata 2016-2022 - aktualizacja 14.11.2017 r.

Wersje archiwalne:
   1) Lokalne Kryteria Wyboru operacji w ramach LSR na lata 2016-2022 – aktualizacji 23.05.2017 r.
   2) Lokalne Kryteria Wyboru operacji w ramach LSR na lata 2016-2022 - aktualizacja 16.02.2017
   3) Lokalne Kryteria Wyboru operacji w ramach LSR na lata 2016-2022 - aktualizacja 29.03.2017
   4) Lokalne Kryteria Wyboru operacji w ramach LSR na lata 2016-2022 – Załącznik nr 9 do umowy ramowej

7. Zestawienie rzeczowo-finansowe oraz informacja o sposobie wykorzystania środków finansowych na wsparcie funkcjonowania LGD

8. Umowa – poddziałanie: 19.4 Koszty bieżące i aktywizacja
   1) Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00162-6937-UM020000216 z dnia 7 Lipca 2016 r.

Aneksy:

9. Procedura wyboru i oceny operacji

Wersja aktualna:
   1) Procedura wyboru i oceny operacji (zip) - zm. 29.03.2017 r.

Wersje archiwalne:
   1) Procedura wyboru i oceny operacji – Załącznik nr 9 do umowy ramowej
   2) Procedura wyboru i oceny operacji (zip) - zm. 7.12.2016 r.
   3) Procedura wyboru i oceny operacji (zip) - zm. 11.01.2017 r.
   4) Procedura wyboru i oceny operacji (zip) - zm. 22.02.2017 r.

10. Regulamin organu decyzyjnego

Wersja aktualna:
   1) Regulamin organizacyjny Rady Programowej z dnia 29.03.2017 r.

Wersje archiwalne:
   1) Regulamin organizacyjny Rady Programowej z dnia 21.12.2015 r.
   2) Regulamin organizacyjny Rady Programowej z dnia 07.12.2016 r.
   3) Regulamin organizacyjny Rady Programowej z dnia 11.01.2017 r.
   4) Regulamin organizacyjny Rady Programowej z dnia 22.02.2017 r.

11. Plan Komunikacji

Plan komunikacji - wersja aktualna:
   1) Plan komunikacji aktualizacja 14.11.2017 r.

Plan komunikacji - wersje archiwalne:
   1) Plan komunikacji wersja z dnia 28.12.2015 r.
   2) Plan komunikacji aktualizacja 21.04.2017 r.


12. Harmonogram planu komunikacji

Harmonogram planu komunikacji na rok 2018
   1) Harmonogram planu komunikacji na rok 2018 – z dnia 07.12.2017 r.

Harmonogram planu komunikacji na rok 2017 – wersja aktualna:
   1) Harmonogram planu komunikacji na rok 2017 – aktualizacja 14.11.2017 r.

Harmonogram planu komunikacji na rok 2017 – wersje archiwalne
   1) Harmonogram planu komunikacji na rok 2017 – aktualizacja 21.04.2017 r.
   2) Harmonogram planu komunikacji na rok 2017 z dnia 28.11.2016 r.
   3) Harmonogram planu komunikacji na rok 2017 – aktualizacja 12.06.2017 r.

Harmonogram planu komunikacji na rok 2016:
   1. Harmonogram planu komunikacji na rok 2016 - aktualizacja XI.2016
   2. Harmonogram planu komunikacji na rok 2016

13. Plan szkoleń dla członków organu decyzyjnego i pracowników Biura LGD – aktualizacja 14.11.2017 r.

Wersje archiwalne:
   1) Plan szkoleń dla członków organu decyzyjnego i pracowników Biura LGD- aktualizacja 21.06.2017 r.
  

14. Regulaminy
   1) Regulamin świadczenia doradztwa przez pracowników Biura
   2) Regulamin oceny fiszki projektowej
       a) Wzór fiszki projektowej
 

 

Nasza lokalizacja

Goście Online 

Odwiedza nas 17 gości oraz 0 użytkowników.

Nabory wniosków

nabor wnioskow

Biuletyn Informacyjny

Biuletyn

Wnioski o p. pomocy

Wnioski pisanie

Odwiedź nas na Facebook

Plan komunikacji

Plan komunikacji

Ostatnie wiadomości

Aktualizacja LSR

Informujemy, że trwają prace nad aktualizacją ...

Sprawozdania Biura ...

Przystępując do podsumowania działalności ...

Umowa na granty w ramach ...

28 grudnia przedstawiciele Zarządu Lokalnej Grupy ...

Minął rok

Mijający 2017 r. to wiele wydarzeń związanych z ...

Scroll to top

logo 2