Dzisiaj jest: 26 Kwiecień 2018    |    Imieniny obchodzą: Maria, Marcelina, Marzena
 

1. Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia

   1) Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Wąbrzeska za rok 2015
   2) Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Wąbrzeska za rok 2016

2. Statut Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Wąbrzeska

    1) Aktualny Statut Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Wąbrzeska

Wersje archiwalne:

    1) Statut Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Wąbrzeska do 19.10.2016 r.

3. Umowa o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

    1) Umowa o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność z dnia 19 maja 2016 r.

      - Plan działania
      - Zakres wsparcia -budżet
      - Plan komunikacji
      - Procedury dokonywania ewaluacji

a) Załącznik nr 1 (LSR wraz z załącznikami)
b) Załącznik nr 2 (Harmonogram naborów wniosków)
c) Załącznik nr 3 (Procedury wyboru i ocey operacji)
d) Załącznik nr 4 (Regulamin organu decyzyjnego)
e) Załącznik nr 5 (Kryteria wyboru operacji)
f) Załącznik nr 6 (Opis stanowisk pracy biura LGD)
g) Załącznik nr 7 (Plany szkoleń)
h) Załącznik nr 8 (Procedury wyboru i oceny grantobiorców)
i) Załącznik nr 9 (Kryteria wyboru grantobiorców)

   2) Aneksy:
      Aneks nr 1 do umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, zawarty w dniu 5 czerwca 2017 r.
      Aneks nr 2 do umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, zawarty w dniu 13 czerwca 2017 r.

   3) Inne

      a) Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych PROW 2014-2020

      a) Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych RPO WK-P 2014-2020

4. Lokalna Strategia Rozwoju obszaru Ziemi Wąbrzeskiej na lata 2016-2022

Wersja aktualna:
   1) Lokalna Strategia Rozwoju – aktualizacja 21.06.2017 r.

Wersje archiwalne:
   1) Lokalna Strategia Rozwoju - aktualizacja 16.02.2017 r.
   2) Lokalna Strategia Rozwoju - aktualizacja 29.03.2017 r.
   3) Lokalna Strategia Rozwoju z dnia 28.12.2015 r.


5. Harmonogram naborów wniosków

Wersja aktualna:
   1) Harmonogram naborów – aktualizacja 14.11.2017 r.

Wersje archiwalne:
   1) Harmonogram konkursów naborów - aktualizacja 11.01.2017 r.
   2) Harmonogram naborów – załącznik nr 2 do Umowy Ramowej
   3) Harmonogram naborów - aktualizacja 12.06.2017 r.


6. Lokalne Kryteria Wyboru operacji i grantobiorców w ramach LSR na lata 2016-2022

Wersja aktualna:
   1) Lokalne Kryteria Wyboru operacji w ramach LSR na lata 2016-2022 - aktualizacja 14.11.2017 r.

Wersje archiwalne:
   1) Lokalne Kryteria Wyboru operacji w ramach LSR na lata 2016-2022 – aktualizacji 23.05.2017 r.
   2) Lokalne Kryteria Wyboru operacji w ramach LSR na lata 2016-2022 - aktualizacja 16.02.2017
   3) Lokalne Kryteria Wyboru operacji w ramach LSR na lata 2016-2022 - aktualizacja 29.03.2017
   4) Lokalne Kryteria Wyboru operacji w ramach LSR na lata 2016-2022 – Załącznik nr 9 do umowy ramowej

7. Zestawienie rzeczowo-finansowe oraz informacja o sposobie wykorzystania środków finansowych na wsparcie funkcjonowania LGD

8. Umowa – poddziałanie: 19.4 Koszty bieżące i aktywizacja
   1) Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00162-6937-UM020000216 z dnia 7 Lipca 2016 r.

Aneksy:

9. Procedura wyboru i oceny operacji

Wersja aktualna:
   1) Procedura wyboru i oceny operacji (zip) - zm. 29.03.2017 r.

Wersje archiwalne:
   1) Procedura wyboru i oceny operacji – Załącznik nr 9 do umowy ramowej
   2) Procedura wyboru i oceny operacji (zip) - zm. 7.12.2016 r.
   3) Procedura wyboru i oceny operacji (zip) - zm. 11.01.2017 r.
   4) Procedura wyboru i oceny operacji (zip) - zm. 22.02.2017 r.

10. Regulamin organu decyzyjnego

Wersja aktualna:
   1) Regulamin organizacyjny Rady Programowej z dnia 29.03.2017 r.

Wersje archiwalne:
   1) Regulamin organizacyjny Rady Programowej z dnia 21.12.2015 r.
   2) Regulamin organizacyjny Rady Programowej z dnia 07.12.2016 r.
   3) Regulamin organizacyjny Rady Programowej z dnia 11.01.2017 r.
   4) Regulamin organizacyjny Rady Programowej z dnia 22.02.2017 r.

11. Plan Komunikacji

Plan komunikacji - wersja aktualna:
   1) Plan komunikacji aktualizacja 14.11.2017 r.

Plan komunikacji - wersje archiwalne:
   1) Plan komunikacji wersja z dnia 28.12.2015 r.
   2) Plan komunikacji aktualizacja 21.04.2017 r.


12. Harmonogram planu komunikacji

Harmonogram planu komunikacji na rok 2018
   1) Harmonogram planu komunikacji na rok 2018 – z dnia 07.12.2017 r.

Harmonogram planu komunikacji na rok 2017 – wersja aktualna:
   1) Harmonogram planu komunikacji na rok 2017 – aktualizacja 14.11.2017 r.

Harmonogram planu komunikacji na rok 2017 – wersje archiwalne
   1) Harmonogram planu komunikacji na rok 2017 – aktualizacja 21.04.2017 r.
   2) Harmonogram planu komunikacji na rok 2017 z dnia 28.11.2016 r.
   3) Harmonogram planu komunikacji na rok 2017 – aktualizacja 12.06.2017 r.

Harmonogram planu komunikacji na rok 2016:
   1. Harmonogram planu komunikacji na rok 2016 - aktualizacja XI.2016
   2. Harmonogram planu komunikacji na rok 2016

13. Plan szkoleń dla członków organu decyzyjnego i pracowników Biura LGD – aktualizacja 14.11.2017 r.

Wersje archiwalne:
   1) Plan szkoleń dla członków organu decyzyjnego i pracowników Biura LGD- aktualizacja 21.06.2017 r.
  

14. Regulaminy
   1) Regulamin świadczenia doradztwa przez pracowników Biura
   2) Regulamin oceny fiszki projektowej
       a) Wzór fiszki projektowej
 

 

Nasza lokalizacja

Goście Online 

Odwiedza nas 12 gości oraz 0 użytkowników.

Nabory wniosków

nabor wnioskow

Biuletyn Informacyjny

Biuletyn

Wnioski o p. pomocy

Wnioski pisanie

Odwiedź nas na Facebook

Plan komunikacji

Plan komunikacji

Ostatnie wiadomości

Oceń LGD, oceń LSR

Szanowni Państwo! Zwracamy się z uprzejmą prośbą ...

„Lokalnie, regionalnie ...

Zapraszamy członków Kół Gospodyń ...

Kolejna edycja Programu ...

Z przyjemnością informujemy tegorocznych ...

Organizacje wiejskie w ...

Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich oraz ...

Scroll to top

logo 2