Dzisiaj jest: 16 Grudzień 2018    |    Imieniny obchodzą: Albina, Zdzisław
 

1. Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia

1) Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Wąbrzeska za rok 2015
2) Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Wąbrzeska za rok 2016
3) Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Wąbrzeska za rok 2017

2. Statut Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Wąbrzeska

1) Aktualny Statut Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Wąbrzeska

Wersje archiwalne:

1) Statut Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Wąbrzeska do 19.10.2016 r.

3. Umowa o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

1) Umowa o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność z dnia 19 maja 2016 r.

- Plan działania
- Zakres wsparcia -budżet
- Plan komunikacji
- Procedury dokonywania ewaluacji

a) Załącznik nr 1 (LSR wraz z załącznikami)
b) Załącznik nr 2 (Harmonogram naborów wniosków)
c) Załącznik nr 3 (Procedury wyboru i ocey operacji)
d) Załącznik nr 4 (Regulamin organu decyzyjnego)
e) Załącznik nr 5 (Kryteria wyboru operacji)
f) Załącznik nr 6 (Opis stanowisk pracy biura LGD)
g) Załącznik nr 7 (Plany szkoleń)
h) Załącznik nr 8 (Procedury wyboru i oceny grantobiorców)
i) Załącznik nr 9 (Kryteria wyboru grantobiorców)

2) Aneksy:
Aneks nr 1 do umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, zawarty w dniu 5 czerwca 2017 r.

Aneks nr 2 do umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, zawarty w dniu 13 czerwca 2017 r.

Aneks nr 3 do umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, zawarty w dniu 25 kwietnia 2018 r.

Aneks nr 4 do umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, zawarty w dniu 23 sierpnia 2018 r.

Aneks nr 5 do umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, zawarty w dniu 18 października 2018 r.

Aneks nr 6 do umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, zawarty w dniu 20 listopada 2018 r.

 

3) Plan działania - wersja aktualna

4) Inne

a) Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych PROW 2014-2020

a) Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych RPO WK-P 2014-2020

4. Lokalna Strategia Rozwoju obszaru Ziemi Wąbrzeskiej na lata 2016-2022

Wersja aktualna:
1) Lokalna Strategia Rozwoju – aktualizacja 29.10.2018 r.

Wersje archiwalne:

1) Lokalna Strategia Rozwoju – aktualizacja 30.07.2018 r.
2) Lokalna Strategia Rozwoju – aktualizacja 28.06.2018 r.

3) Lokalna Strategia Rozwoju – aktualizacja 14.03.2018 r.
4) Lokalna Strategia Rozwoju – aktualizacja 21.06.2017 r
5) Lokalna Strategia Rozwoju - aktualizacja 16.02.2017 r.
6) Lokalna Strategia Rozwoju - aktualizacja 29.03.2017 r.
7) Lokalna Strategia Rozwoju z dnia 28.12.2015 r.


5. Harmonogram naborów wniosków

Wersja aktualna:
1) Harmonogram naborów – aktualizacja 30.07.2018 r.

Wersje archiwalne:
1) Harmonogram naborów – aktualizacja 28.06.2018 r.
2) Harmonogram naborów – aktualizacja 25.04.2018 r.
3) Harmonogram naborów – aktualizacja 14.11.2017 r.
4) Harmonogram konkursów naborów - aktualizacja 11.01.2017 r.
5) Harmonogram naborów – załącznik nr 2 do Umowy Ramowej
6) Harmonogram naborów - aktualizacja 12.06.2017 r.


6. Lokalne Kryteria Wyboru operacji i grantobiorców w ramach LSR na lata 2016-2022

Wersja aktualna:
1) Lokalne Kryteria Wyboru operacji w ramach LSR na lata 2016-2022 - aktualizacja 30.07.2018 r.

Wersje archiwalne:
1) Lokalne Kryteria Wyboru operacji w ramach LSR na lata 2016-2022 - aktualizacja 28.06.2018 r.
2) Lokalne Kryteria Wyboru operacji w ramach LSR na lata 2016-2022 - aktualizacja 4.04.2018 r.
3) Lokalne Kryteria Wyboru operacji w ramach LSR na lata 2016-2022 - aktualizacja 14.11.2017 r.
4) Lokalne Kryteria Wyboru operacji w ramach LSR na lata 2016-2022 – aktualizacji 23.05.2017 r.
5) Lokalne Kryteria Wyboru operacji w ramach LSR na lata 2016-2022 - aktualizacja 16.02.2017
6) Lokalne Kryteria Wyboru operacji w ramach LSR na lata 2016-2022 - aktualizacja 29.03.2017
7) Lokalne Kryteria Wyboru operacji w ramach LSR na lata 2016-2022 – Załącznik nr 9 do umowy ramowej

7. Zestawienie rzeczowo-finansowe oraz informacja o sposobie wykorzystania środków finansowych na wsparcie funkcjonowania LGD

8. Umowa – poddziałanie: 19.4 Koszty bieżące i aktywizacja
1) Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00162-6937-UM020000216 z dnia 7 Lipca 2016 r.

Aneksy:

9. Procedura wyboru i oceny operacji

9.1 Procedura wyboru i oceny operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD

Wersja aktualna:
1) Procedura wyboru i oceny operacji (zip) - zm. 30.07.2018 r.

Wersje archiwalne:

1) Procedura wyboru i oceny operacji (zip) - zm. 23.03.2018 r.
2) Procedura wyboru i oceny operacji (zip) - zm. 29.03.2017 r.
3) Procedura wyboru i oceny operacji – Załącznik nr 9 do umowy ramowej
4) Procedura wyboru i oceny operacji (zip) - zm. 7.12.2016 r.
5) Procedura wyboru i oceny operacji (zip) - zm. 11.01.2017 r.
6) Procedura wyboru i oceny operacji (zip) - zm. 22.02.2017 r.

9.2 Procedura oceny i wyboru projektów objętych grantem

1) Procedura oceny i wyboru projektów objętych grantem - 20.08.2018 r.

Wersje archiwalne

Procedura oceny i wyboru projektów objętych grantem - 28.06.2018 r.


10. Regulamin organu decyzyjnego

Wersja aktualna:
1) Regulamin organizacyjny Rady Programowej z dnia 30.07.2018 r.

Wersje archiwalne:
1) Regulamin organizacyjny Rady Programowej z dnia 21.12.2015 r.
2) Regulamin organizacyjny Rady Programowej z dnia 07.12.2016 r.
3) Regulamin organizacyjny Rady Programowej z dnia 11.01.2017 r.
4) Regulamin organizacyjny Rady Programowej z dnia 22.02.2017 r.
5) Regulamin organizacyjny Rady Programowej z dnia 29.03.2017 r.

11. Plan Komunikacji

Plan komunikacji - wersja aktualna:
1) Plan komunikacji aktualizacja 29.10.2018 r.

Plan komunikacji - wersje archiwalne:
1) Plan komunikacji wersja z dnia 28.12.2015 r.
2) Plan komunikacji aktualizacja 21.04.2017 r.
3) Plan komunikacji aktualizacja 14.11.2017 r.


12. Harmonogram planu komunikacji

Harmonogram planu komunikacji na rok 2019
1) Harmonogram planu komunikacji na rok 2019 – z dnia 29.10.2018 r.

Harmonogram planu komunikacji na rok 2018
1) Harmonogram planu komunikacji na rok 2018 – z dnia 07.12.2017 r.

Harmonogram planu komunikacji na rok 2017 – wersja aktualna:
1) Harmonogram planu komunikacji na rok 2017 – aktualizacja 14.11.2017 r.

Harmonogram planu komunikacji na rok 2017 – wersje archiwalne
1) Harmonogram planu komunikacji na rok 2017 – aktualizacja 21.04.2017 r.
2) Harmonogram planu komunikacji na rok 2017 z dnia 28.11.2016 r.
3) Harmonogram planu komunikacji na rok 2017 – aktualizacja 12.06.2017 r.

Harmonogram planu komunikacji na rok 2016:
1. Harmonogram planu komunikacji na rok 2016 - aktualizacja XI.2016
2. Harmonogram planu komunikacji na rok 2016

13. Plan szkoleń dla członków organu decyzyjnego i pracowników Biura LGD – aktualizacja 14.11.2017 r.

Wersje archiwalne:
1) Plan szkoleń dla członków organu decyzyjnego i pracowników Biura LGD- aktualizacja 21.06.2017 r.
  

14. Regulaminy
1) Regulamin świadczenia doradztwa przez pracowników Biura
2) Regulamin oceny fiszki projektowej
     a) Wzór fiszki projektowej
 

15. Interpretacje podatkowe
1) Interpretacja podatkowa dla poddziałania 19.3 "Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania"
2) Interpretacja podatkowa dla poddziałania 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji"
3) Interpretacja podatkowa dla operacji realizowanych w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

16. Ankieta monitorująca realizację operacji
1. Ankieta wersja edytowalna
2. Ankieta (PDF)

 

Nasza lokalizacja

Goście Online 

Odwiedza nas 14 gości oraz 0 użytkowników.

Nabory wniosków

nabor wnioskow

RODO

Wnioski pisanie

Stypendia pomostowe

Stypendia Pomostowe dla studentow

Biuletyn Informacyjny

Biuletyn

Odwiedź nas na Facebook

Plan komunikacji

Plan komunikacji

Ostatnie wiadomości

Śledzie po francusku

Działania aktywizujące to narzędzie niezbędne do ...

Przecierana zupa rybna z ...

Niebawem zakończymy tegoroczne warsztaty ...

Darmowy kurs komputerowy ...

Chcesz założyć stronę internetową? Masz trudność ...

Zapachniało Wigilią w ...

Od 27 listopada realizujemy w gminach ...

Scroll to top

logo 2