#INWESTYCJE INFRASTRUKTURALNE    #PROJEKTY SPOŁECZNE    #WSPARCIE BIZNESU    #INICJATYWY KULTURALNE

Dzisiaj jest: 2 Marzec 2021    |    Imieniny obchodzą: Halszka, Helena, Radosław
 

W wyniku przeprowadzonej procedury wyboru i oceny operacji złożonych w odpowiedzi na konkurs: numer konkursu nadany przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P: RPKP.07.01.00-IZ.00-04-273/19 Numer konkursu nadany przez LGD: 2/2019, w zakresie tematycznym: Rewitalizacja Społeczno-gospodarcza, Rada Programowa Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania podjęła decyzję o rozdysponowaniu środków z naboru w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Dokumentacja konkursowa wraz z wnioskami przekazana została do dalszej oceny do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.

POUCZENIE: Podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie przysługuje prawo wniesienia protestu od:
a) negatywnej oceny zgodności z LSR, albo
b) nieuzyskania przez operację minimalnej liczby punktów, albo
c) gdy operacja została wybrana, ale nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze (okoliczność, że operacja nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze nie może stanowić wyłącznej przesłanki wniesienia protestu), albo
d) ustalenia przez LGD kwoty wsparcia niższej niż wnioskowana.

Protest wnosi się w formie pisemnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisemnego zawiadomienia od LGD o wynikach wyboru i oceny operacji.

W załączeniu:
1. Lista operacji zgodnych z LSR – konkurs nr 2/2019
2. Lista operacji wybranych ze wskazaniem, które z nich mieszczą się w limicie środków wskazanych w ogłoszeniu naboru wniosków – konkurs nr 2/2019
3. Protokół z posiedzenia Rady Programowej dotyczącego oceny i wyboru operacji – konkurs nr 2/2019
4. Informacja o wyłączeniach – rejestr interesów konkurs nr 2/2019
 

Koronawirus

koronawirus3

Nabory wniosków

nabor wnioskow

Stypendia pomostowe

Stypendia Pomostowe dla studentow

RPO WK-P 2014-2020

siegamy po wiecej

Projekty współpracy

Projekty współpracy

Biuletyn Informacyjny

Biuletyn

RODO

Wnioski pisanie

facebook

Plan komunikacji

Plan komunikacji

Ostatnie wiadomości

Warsztat refleksyjny za ...

25 lutego, inaczej niż zwykle, spotkaliśmy się ...

Sztuka formą rozwoju ...

Pod takim właśnie tytułem firma Coach and Go ...

Zasady obsługi w Biurze ...

Osobom zainteresowanym przypominamy o zasadach ...

XI Konkurs plastyczny ...

Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ...

Scroll to top

logo 2