Drukuj
 

people 2Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Wąbrzeska kontynuuje prace nad nową strategią rozwoju obszaru gmin wiejskich Dębowa Łąka, Książki, i Wąbrzeźno oraz Miasta Wąbrzeźno. Strategia jest opracowywana z szerokim zaangażowaniem mieszkańców w ramach tzw. RLKS – Rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. W ramach planowanej strategii na lata 2023-2029 LGD będzie dysponowała środkami na rozwój społeczny i gospodarczy obszaru, w tym m.in. premie na rozpoczęcie działalności gospodarczej, dofinansowanie do rozwoju mikro i małych firm oraz przetwórstwa, czy też szeroko pojętą aktywizację społeczną mieszkańców. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych – przedstawicieli życia społecznego i gospodarczego, mieszkańców oraz władz samorządowych do włączenia się w przygotowanie strategii.

Spotkanie konsultacyjne w Gminie Ryńsk odbędzie się w dniu 29 czerwca 2022 r. o godz. 10.00 w świetlicy wiejskiej w Wałyczu.

Spotkanie poświęcone będzie następujących zagadnieniom:

1. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność w ramach inicjatywy Leader dla PROW na lata 2014-2020;
2. Efektywność wdrożenia LSR przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Wąbrzeska w odniesieniu do procesu budowy i realizacji nowej Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność;
3. Budowa Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia LGD Ziemia Wąbrzeska na lata 2023-2029:
    1) Analiza SWOT;
    2) Ukierunkowanie strategii i podział środków na jej realizację;
    3) Identyfikacja grup docelowych strategii.


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Poddziałanie „Wsparcie przygotowawcze” w ramach działania
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020