#INWESTYCJE INFRASTRUKTURALNE    #PROJEKTY SPOŁECZNE    #WSPARCIE BIZNESU    #INICJATYWY KULTURALNE

Dzisiaj jest: 13 Lipiec 2020    |    Imieniny obchodzą: Małgorzata, Ernest, Henryk
 

Loga komplet

 

Wąbrzeźno, dn. 01.07.2017 r.

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Wąbrzeska

informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia

na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD

w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju

lokalnego kierowanego przez społeczność”

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Nr konkursu LGD: 2/2017

Termin składania wniosków: 17/07/2017– 31/07/2017 r.

Miejsce składania wniosków:

Biuro Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Wąbrzeska

ul. Mickiewicza 12/1, 87-200 Wąbrzeźno

od poniedziałku do piątku w godz. od 7.15 do 15.15.

Wnioski należy składać bezpośrednio, tj. osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę uprawnioną do reprezentacji, w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

Tryb składania wniosków:

Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w 1 egzemplarzu w wersji papierowej oraz wniosek w formie dokumentu elektronicznego zapisany na informatycznym nośniku danych.

Forma wsparcia: refundacja

Zakres tematyczny operacji:

Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez rozwijanie działalności gospodarczej.

Obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia – zostały określone w załączniku nr 10 do ogłoszenia.

Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji – stanowi załącznik nr 11 do ogłoszenia.

Obowiązujące w ramach naboru kryteria wyboru operacji – stanowią załącznik nr 12 do ogłoszenia.

Minimalna wymagana liczba punktów w ramach oceny wg lokalnych kryteriów wyboru – 8 pkt.

/spełnienie powyższego minimum punktowego jest niezbędne do wyboru operacji przez Radę Programową/

Limit środków w ramach naboru: 1 000 000,00 zł

Maksymalna kwota wsparcia: 300 000,00 zł

Minimalna kwota wsparcia: 50 000,00 zł

Intensywność pomocy: do 70% kosztów kwalifikowalnych

Dodatkowe informację: W sytuacji wyjątkowej tj. uzyskania równej liczby punktów przez kilka wniosków w ocenie punktowej wg lokalnych kryteriów wyboru, o miejscu na liście operacji wybranych w pierwszej kolejności decyduję data i godzina złożenia wniosku o przyznanie pomocy w miejscu wskazanym w ogłoszeniu o naborze.

Lokalna Strategia Rozwoju obszaru Ziemi Wąbrzeskiej na lata 2016-2022, formularz wniosku o udzielenie wsparcia, formularz wniosku o płatność, formularz umowy o udzielenie wsparcia a także opis kryteriów wyboru operacji oraz zasad przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium znajdują się w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Wąbrzeska oraz na stronie internetowej:

www.lgdwabrzezno.pl

Szczegółowe informacje udzielane są dodatkowo w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Wąbrzeska. Pytania należy kierować na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub telefonicznie: 56 687 75 35 

 

Załączniki do ogłoszenia:

1. Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 2z)
· Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf) - wersja 2z - otwórz
· Wniosek o przyznanie pomocy (excel) - wersja 2z - otwórz

2. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 2z) zaktualizowana 23 listopada 2016 r. - otwórz

3. Biznesplan (wersja 2z)
· Biznesplan (.pdf) - otwórz
· Biznesplan (.docx) - otwórz
· Biznesplan - tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (.xlsx) - otwórz
· Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu (wersja 2z) - zaktualizowane 6 lutego 2017 r. - otwórz

4. Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa
· Oświadczenie (.pdf) - otwórz
· Oświadczenie (.excel) - otwórz

5. Zasady wypełniania Oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa - otwórz

6. Wzór formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de mininis
· Zał. nr 1 - otwórz
· Zał. Nr 2 - otwórz

7. Formularz wniosku o płatność (wersja 2z)
· Wniosek o płatność (.pdf) - wersja 2z - otwórz
· Wniosek o płatność (.excel) - wersja 2z - otwórz

8. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 2z) zaktualizowana na dzień 4 maja 2017 r. - otwórz
· Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (przykładowy wzór - excel) - otwórz
· Informacja pomocnicza przy wypełnianiu Sprawozdania z realizacji Biznesplanu - otwórz

9. Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 4z) obowiązuje od 18 stycznia 2017 r.
· Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) - otwórz
· Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (pdf.) - otwórz
· Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych (pdf.) - otwórz
· Załącznik 3 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych (pdf.) - otwórz
· Załącznik 3 A kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) (pdf.) - otwórz

10. Obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia;

11. Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji;

12. Lokalne kryteria wyboru operacji w ramach Przedsięwzięcia LSR wyciąg z dokumentu towarzyszącego LSR: Lokalne Kryteria Wyboru (operacje realizowane przez inne podmioty niż LGD) wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność;

13. Lokalna Strategia Rozwoju obszaru Ziemi Wąbrzeskiej na lata 2016-2022;

14. Procedura wyboru i oceny operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność;

15. Lista załączników dodatkowych wymaganych przez LGD;

16. Fiszka projektowa wersja DOC
      Fiszka projektowa wersja PDF

Nasza lokalizacja

Goście Online 

Odwiedza nas 20 gości oraz 0 użytkowników.

Koronawirus

koronawirus3

Nabory wniosków

nabor wnioskow

Stypendia pomostowe

Stypendia Pomostowe dla studentow

RPO WK-P 2014-2020

siegamy po wiecej

Projekty współpracy

Projekty współpracy

Biuletyn Informacyjny

Biuletyn

RODO

Wnioski pisanie

facebook

Plan komunikacji

Plan komunikacji

Scroll to top

logo 2