Drukuj
 
pdf2 STATUT FUNDACJI Lokalna Grupa Działania Wieczno
pdf2

Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2009-2015 Wieczno

pdf2

Regulamin partnerstwa w ramach Fundacji LGD Wieczno

pdf2

Regulamin organizacyjny Rady Programowej LGD Wieczno

pdf2

Budżet LSR - limity środków na działania Osi 4 LGD Wieczno

pdf2

Bilans za rok 2014 Fundacja LGD Wieczno

pdf2

Informacje ogólne do sprawozdania finansowego za rok 2014 Fundacja LGD Wieczno

pdf2

Rachunek zysków i strat za rok 2014 Fundacja LGD Wieczno

pdf2

Sprawozdanie Fundacja LGD Wieczno za rok 2006

pdf2

Sprawozdanie Fundacja LGD Wieczno za rok 2007

pdf2

Sprawozdanie Fundacja LGD Wieczno za rok 2008

pdf2

Sprawozdanie Fundacja LGD Wieczno za rok 2009

pdf2

Sprawozdanie Fundacja LGD Wieczno za rok 2010

pdf2

Sprawozdanie Fundacja LGD Wieczno za rok 2011

pdf2

Sprawozdanie Fundacja LGD Wieczno za rok 2012

pdf2

Sprawozdanie Fundacja LGD Wieczno za rok 2013

pdf2

Sprawozdanie Fundacja LGD Wieczno za rok 2014