#INWESTYCJE INFRASTRUKTURALNE    #PROJEKTY SPOŁECZNE    #WSPARCIE BIZNESU    #INICJATYWY KULTURALNE

Dzisiaj jest: 8 Czerwiec 2023    |    Imieniny obchodzą: Ada, Maksymilian, Seweryn

Regulaminy/procedury/uchwały opracowane zostały na użytek własny,
w celu realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Wąbrzeska.
Stowarzyszenie nie odpowiada za nieosiągnięcie zamierzonych celów w związku
z ich pobraniem i wykorzystywaniem w całości lub we fragmentach.

 

1. Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia

1) Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Wąbrzeska za rok 2021
opublikowano dnia: 25.10.2022 r.
2) Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Wąbrzeska za rok 2020
opublikowano dnia: 06.11.2021 r.
3) Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Wąbrzeska za rok 2019
opublikowano dnia: 30.09.2020 r.
4) Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Wąbrzeska za rok 2018
opublikowano dnia: 19.07.2019 r.
5) Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Wąbrzeska za rok 2017
opublikowano dnia: 17.07.2018 r.
6) Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Wąbrzeska za rok 2016
opublikowano dnia: 20.07.2017 r.
7) Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Wąbrzeska za rok 2015
opublikowano dnia: 14.07.2016 r.

2. Statut Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Wąbrzeska

Aktualny Statut Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Wąbrzeska
opublikowano dnia: 10.02.2021 r.

Wersje archiwalne:

1) Statut Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Wąbrzeska
opublikowano dnia: 30.11.2016 r.

2) Statut Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Wąbrzeska do 19.10.2016 r.
opublikowano dnia: 07.11.2016 r.

3. Umowa o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

1) Umowa o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność z dnia 19 maja 2016 r.
opublikowano dnia: 03.06.2016 r.

- Plan działania
- Zakres wsparcia -budżet
- Plan komunikacji
- Procedury dokonywania ewaluacji

a) Załącznik nr 1 (LSR wraz z załącznikami)
b) Załącznik nr 2 (Harmonogram naborów wniosków)
c) Załącznik nr 3 (Procedury wyboru i ocey operacji)
d) Załącznik nr 4 (Regulamin organu decyzyjnego)
e) Załącznik nr 5 (Kryteria wyboru operacji)
f) Załącznik nr 6 (Opis stanowisk pracy biura LGD)
g) Załącznik nr 7 (Plany szkoleń)
h) Załącznik nr 8 (Procedury wyboru i oceny grantobiorców)
i) Załącznik nr 9 (Kryteria wyboru grantobiorców)

2) Aneksy:

Aneks nr 17 do umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, zawarty w dniu 11 stycznia 2023 r.
opublikowano dnia: 16.01.2023 r

Aneks nr 16 do umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, zawarty w dniu 07 marca 2022 r.
opublikowano dnia: 09.03.2022 r

Aneks nr 15 do umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, zawarty w dniu 10 listopada 2021 r.
opublikowano dnia: 12.11.2021 r

Aneks nr 14 do umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, zawarty w dniu 08 luty 2021 r.
opublikowano dnia: 10.02.2021 r

Aneks nr 13 do umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, zawarty w dniu 28 grudnia 2020 r.
opublikowano dnia: 29.12.2020 r

Aneks nr 12 do umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, zawarty w dniu 04 września 2020 r.
opublikowano dnia: 08.09.2020 r

Aneks nr 11 do umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, zawarty w dniu 19 maja 2020 r.
opublikowano dnia: 01.06.2020 r.

Aneks nr 10 do umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, zawarty w dniu 17 lutego 2020 r.
opublikowano dnia: 17.02.2020 r.

Aneks nr 9 do umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, zawarty w dniu 13 czerwca 2019 r.
opublikowano dnia: 13.06.2019 r.

Aneks nr 8 do umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, zawarty w dniu 10 kwietnia 2019 r.
opublikowano dnia: 12.04.2019 r.

Aneks nr 7 do umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, zawarty w dniu 31 stycznia 2019 r.
opublikowano dnia: 05.02.2019 r.

Aneks nr 6 do umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, zawarty w dniu 20 listopada 2018 r.
opublikowano dnia: 26.11.2018 r.

Aneks nr 5 do umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, zawarty w dniu 18 października 2018 r.
opublikowano dnia: 23.10.2018 r.

Aneks nr 4 do umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, zawarty w dniu 23 sierpnia 2018 r.
opublikowano dnia: 27.08.2018 r.

Aneks nr 3 do umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, zawarty w dniu 25 kwietnia 2018 r.
opublikowano dnia: 27.04.2018 r.

Aneks nr 2 do umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, zawarty w dniu 13 czerwca 2017 r.
opublikowano dnia: 14.06.2017 r.

Aneks nr 1 do umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, zawarty w dniu 5 czerwca 2017 r.
opublikowano dnia: 12.06.2017 r.

 

3) Plan działania - wersja aktualna
opublikowano dnia: 24.01.2023 r.

4) Procedury dokonywania ewaluacji - wersja aktualna
opublikowano dnia: 12.11.2021 r.

5) Inne

a) Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych PROW 2014-2020
opublikowano dnia: 20.07.2017 r.

b) Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych RPO WK-P 2014-2020 z dnia 18 października 2018 r.
opublikowano dnia: 12.04.2019 r.

c) Aktualny budżet LSR
opublikowano dnia: 12.11.2021 r.

Wersje archiwalne

a) Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych RPO WK-P 2014-2020
opublikowano dnia: 18.04.2018 r.

4. Lokalna Strategia Rozwoju obszaru Ziemi Wąbrzeskiej na lata 2016-2022

Wersja aktualna:
Lokalna Strategia Rozwoju – aktualizacja 22.12.2022 r.
opublikowano dnia: 24.01.2023 r.

Wersje archiwalne:

14) Lokalna Strategia Rozwoju – aktualizacja 21.02.2022 r.
opublikowano dnia: 14.03.2022 r.
13) Lokalna Strategia Rozwoju – aktualizacja 15.10.2021 r.
opublikowano dnia: 12.11.2021 r.
12) Lokalna Strategia Rozwoju – aktualizacja 25.01.2021 r.
opublikowano dnia: 10.02.2021 r.
11) Lokalna Strategia Rozwoju – aktualizacja 04.03.2020 r.
opublikowano dnia: 23.06.2020 r.
10) Lokalna Strategia Rozwoju – aktualizacja 11.02.2020 r.
opublikowano dnia: 17.02.2020 r.
9) Lokalna Strategia Rozwoju – aktualizacja 24.04.2019 r.
opublikowano dnia: 30.05.2019 r.
8) Lokalna Strategia Rozwoju – aktualizacja 29.10.2018 r.
opublikowano dnia: 30.11.2018 r.
7) Lokalna Strategia Rozwoju – aktualizacja 30.07.2018 r.

opublikowano dnia: 04.09.2018 r.
6) Lokalna Strategia Rozwoju – aktualizacja 28.06.2018 r.

opublikowano dnia: 31.07.2018 r.
5) Lokalna Strategia Rozwoju – aktualizacja 14.03.2018 r.
opublikowano dnia: 27.04.2018 r.
4) Lokalna Strategia Rozwoju – aktualizacja 21.06.2017 r
opublikowano dnia: 28.07.2017 r.
3) Lokalna Strategia Rozwoju - aktualizacja 16.02.2017 r.
opublikowano dnia: 29.03.2017 r.
2) Lokalna Strategia Rozwoju - aktualizacja 29.03.2017 r.
opublikowano dnia:08.05.2017 r.
1) Lokalna Strategia Rozwoju z dnia 28.12.2015 r.
opublikowano dnia:03.06.2016 r.


5. Harmonogram naborów wniosków

Wersja aktualna:
1) Harmonogram naborów – aktualizacja 22.12.2022 r.
opublikowano dnia: 24.01.2023 r.

Wersje archiwalne:

14) Harmonogram naborów – aktualizacja 21.06.2022 r.
opublikowano dnia: 18.08.2022 r.
13) Harmonogram naborów – aktualizacja 21.02.2022 r.
opublikowano dnia: 14.03.2022 r.
12) Harmonogram naborów – aktualizacja 15.10.2021 r.
opublikowano dnia: 12.11.2021 r.
11) Harmonogram naborów – aktualizacja 25.01.2021 r.
opublikowano dnia: 10.02.2021 r.
10) Harmonogram naborów – aktualizacja 15.11.2019 r.
opublikowano dnia: 12.12.2019 r.
9) Harmonogram naborów – aktualizacja 24.04.2019 r.
opublikowano dnia: 31.05.2019 r.
8) Harmonogram naborów – aktualizacja 14.01.2019 r.

opublikowano dnia: 27.02.2019 r.
7) Harmonogram naborów – aktualizacja 30.07.2018 r.
opublikowano dnia:11.09.2018 r.
6) Harmonogram naborów – aktualizacja 28.06.2018 r.
opublikowano dnia: 13.08.2018 r.
5) Harmonogram naborów – aktualizacja 25.04.2018 r.
opublikowano dnia: 07.06.2018 r.
4) Harmonogram naborów – aktualizacja 14.11.2017 r.
opublikowano dnia:04.01.2018 r.
3) Harmonogram konkursów naborów - aktualizacja 11.01.2017 r.
opublikowano dnia: 01.03.2018 r.
2) Harmonogram naborów – załącznik nr 2 do Umowy Ramowej
opublikowano dnia: 03.06.2016 r.
1) Harmonogram naborów - aktualizacja 12.06.2017 r.
opublikowano dnia: 24.07.2017 r.


6. Lokalne Kryteria Wyboru operacji i grantobiorców w ramach LSR na lata 2016-2022

Wersja aktualna:
12) Lokalne Kryteria Wyboru operacji w ramach LSR na lata 2016-2022 - aktualizacja 21.02.2022 r.
opublikowano dnia: 15.03.2022 r.

Wersje archiwalne:

11) Lokalne Kryteria Wyboru operacji w ramach LSR na lata 2016-2022 - aktualizacja 10.03.2021 r.
opublikowano dnia: 08.04.2021 r.
10) Lokalne Kryteria Wyboru operacji w ramach LSR na lata 2016-2022 - aktualizacja 19.03.2019 r.
opublikowano dnia: 10.04.2019 r.
9) Lokalne Kryteria Wyboru operacji w ramach LSR na lata 2016-2022 - aktualizacja 14.01.2019 r.
opublikowano dnia: 28.02.2019 r.
8) Lokalne Kryteria Wyboru operacji w ramach LSR na lata 2016-2022 - aktualizacja 30.07.2018 r.
opublikowano dnia: 04.09.2018 r.
7) Lokalne Kryteria Wyboru operacji w ramach LSR na lata 2016-2022 - aktualizacja 28.06.2018 r.
opublikowano dnia: 27.07.2018 r.
6) Lokalne Kryteria Wyboru operacji w ramach LSR na lata 2016-2022 - aktualizacja 4.04.2018 r.
opublikowano dnia: 24.05.2018 r.
5) Lokalne Kryteria Wyboru operacji w ramach LSR na lata 2016-2022 - aktualizacja 14.11.2017 r.
opublikowano dnia: 20.12.2017 r.
4) Lokalne Kryteria Wyboru operacji w ramach LSR na lata 2016-2022 – aktualizacji 23.05.2017 r.
opublikowano dnia: 29.06.2017 r.
3) Lokalne Kryteria Wyboru operacji w ramach LSR na lata 2016-2022 - aktualizacja 16.02.2017
opublikowano dnia: 09.05.2017 r.
2) Lokalne Kryteria Wyboru operacji w ramach LSR na lata 2016-2022 - aktualizacja 29.03.2017
opublikowano dnia: 22.03.2017 r.
1) Lokalne Kryteria Wyboru operacji w ramach LSR na lata 2016-2022 – Załącznik nr 9 do umowy ramowej
opublikowano dnia: 03.06.2016 r.

7. Zestawienie rzeczowo-finansowe oraz informacja o sposobie wykorzystania środków finansowych na wsparcie funkcjonowania LGD
opublikowano dnia: 24.01.2023 r.

8. Umowa – poddziałanie: 19.4 Koszty bieżące i aktywizacja
1) Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00162-6937-UM020000216 z dnia 7 Lipca 2016 r.
opublikowano dnia: 20.07.2016 r.

Aneksy:

a) Aneks nr 1 z dnia 23 kwietnia 2019 r.
opublikowano dnia: 29.04.2019 r.

b) Aneks nr 2 z dnia 30 stycznia 2020 r.
opublikowano dnia: 03.09.2020 r.

c) Aneks nr 3 z dnia 08 marca 2021 r.
opublikowano dnia: 16.03.2021 r.

d) Aneks nr 4 z dnia 15 grudnia 2021 r.
opublikowano dnia: 29.12.2021 r.

e) Aneks nr 5 z dnia 07 marca 2022 r.
opublikowano dnia: 29.12.2021 r.9. Procedura wyboru i oceny operacji

9.1 Procedura wyboru i oceny operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD

Wersja aktualna:
1) Procedura wyboru i oceny operacji (zip) - zm. 10.03.2021 r.
opublikowano dnia: 07.04.2021 r.

Wersje archiwalne:

1) Procedura wyboru i oceny operacji (zip) - zm. 10.07.2019 r.
opublikowano dnia: 19.07.2019 r.
2) Procedura wyboru i oceny operacji (zip) - zm. 16.05.2019 r.
opublikowano dnia: 24.06.2019 r.
3) Procedura wyboru i oceny operacji (zip) - zm. 13.11.2018 r.

opublikowano dnia: 22.02.2019 r.
4) Procedura wyboru i oceny operacji (zip) - zm. 30.07.2018 r.

opublikowano dnia: 04.09.2018 r.
5) Procedura wyboru i oceny operacji (zip) - zm. 23.03.2018 r.
opublikowano dnia: 27.04.2018 r.
6) Procedura wyboru i oceny operacji (zip) - zm. 29.03.2017 r.
opublikowano dnia: 28.04.2017 r.
7) Procedura wyboru i oceny operacji – Załącznik nr 9 do umowy ramowej
opublikowano dnia: 03.06.2016 r.
8) Procedura wyboru i oceny operacji (zip) - zm. 7.12.2016 r.
opublikowano dnia: 30.03.2017 r.
9) Procedura wyboru i oceny operacji (zip) - zm. 11.01.2017 r.
opublikowano dnia: 27.02.2017 r.
10) Procedura wyboru i oceny operacji (zip) - zm. 22.02.2017 r.
opublikowano dnia: 31.01.2017 r.

9.2 Procedura oceny i wyboru projektów objętych grantem

Procedura oceny i wyboru projektów objętych grantem - 30.08.2021 r.
opublikowano dnia: 06.11.2021 r.

Wersje archiwalne:

1) Procedura oceny i wyboru projektów objętych grantem - 6.06.2019 r.
opublikowano dnia: 19.07.2019 r.
2) Procedura oceny i wyboru projektów objętych grantem - 20.08.2018 r.
opublikowano dnia: 28.09.2018 r.
3) Procedura oceny i wyboru projektów objętych grantem - 28.06.2018 r
.
opublikowano dnia: 31.07.2018 r.


10. Regulamin organu decyzyjnego

Wersja aktualna:
1) Regulamin organizacyjny Rady Programowej z dnia 17.07.2019 r.
opublikowano dnia: 29.08.2019 r.

Wersje archiwalne:
1) Regulamin organizacyjny Rady Programowej z dnia 29.11.2018 r.
opublikowano dnia: 22.02.2019 r.
2) Regulamin organizacyjny Rady Programowej z dnia 30.07.2018 r.
opublikowano dnia: 04.09.2018 r.
3) Regulamin organizacyjny Rady Programowej z dnia 21.12.2015 r.
opublikowano dnia: 03.06.2016 r.
4) Regulamin organizacyjny Rady Programowej z dnia 07.12.2016 r.
opublikowano dnia: 16.01.2017 r.
5) Regulamin organizacyjny Rady Programowej z dnia 11.01.2017 r.
opublikowano dnia: 28.02.2017 r.
6) Regulamin organizacyjny Rady Programowej z dnia 22.02.2017 r.
opublikowano dnia: 31.03.2017 r.
7) Regulamin organizacyjny Rady Programowej z dnia 29.03.2017 r.
opublikowano dnia: 09.05.2017 r.

11. Plan Komunikacji

Plan komunikacji - wersja aktualna:
Plan komunikacji aktualizacja 26.10.2022 r.
opublikowano dnia: 10.11.2022 r.

Plan komunikacji - wersje archiwalne:

7) Plan komunikacji aktualizacja 15.11.2021 r.
opublikowano dnia: 06.11.2021 r.
6) Plan komunikacji wersja z dnia 28.12.2015 r.
opublikowano dnia: 03.06.2016 r.
5) Plan komunikacji aktualizacja 21.04.2017 r.
opublikowano dnia: 20.12.2017 r.
4) Plan komunikacji aktualizacja 14.11.2017 r.
opublikowano dnia: 26.05.2017 r.
3) Plan komunikacji aktualizacja 29.10.2018 r.
opublikowano dnia: 03.12.2018 r.
2) Plan komunikacji aktualizacja 02.06.2020 r.
opublikowano dnia: 23.06.2020 r
1) Plan komunikacji aktualizacja 16.12.2020 r.
opublikowano dnia: 19.01.2021 r.


12. Harmonogram planu komunikacji

Harmonogram planu komunikacji na rok 2023
1) Harmonogram planu komunikacji na rok 2023 – z dnia 26.10.2022 r.
opublikowano dnia: 10.11.2022 r.

Harmonogram planu komunikacji na rok 2022
1) Harmonogram planu komunikacji na rok 2022 – z dnia 15.10.2021 r.
opublikowano dnia: 06.11.2021 r.

Harmonogram planu komunikacji na rok 2021
1) Harmonogram planu komunikacji na rok 2021 – z dnia 16.12.2020 r.
opublikowano dnia: 19.01.2021 r.

Harmonogram planu komunikacji na rok 2020 - wersja aktualna
1) Harmonogram planu komunikacji na rok 2020 – z dnia 16.12.2020 r.
opublikowano dnia: 19.01.2021 r.

Harmonogram planu komunikacji na rok 2020 - wersje archiwalne
1) Harmonogram planu komunikacji na rok 2020 – z dnia 02.06.2020 r.
opublikowano dnia: 23.06.2020 r.
2) Harmonogram planu komunikacji na rok 2020 – z dnia 15.11.2019 r.
opublikowano dnia: 02.12.2019 r.

Harmonogram planu komunikacji na rok 2019
1) Harmonogram planu komunikacji na rok 2019 – z dnia 29.10.2018 r.
opublikowano dnia: 03.12.2018 r.

Harmonogram planu komunikacji na rok 2018
1) Harmonogram planu komunikacji na rok 2018 – z dnia 07.12.2017 r.
opublikowano dnia: 30.01.2018 r.

Harmonogram planu komunikacji na rok 2017 – wersja aktualna:
1) Harmonogram planu komunikacji na rok 2017 – aktualizacja 14.11.2017 r.
opublikowano dnia: 20.12.2017 r.

Harmonogram planu komunikacji na rok 2017 – wersje archiwalne
1) Harmonogram planu komunikacji na rok 2017 – aktualizacja 21.04.2017 r.
opublikowano dnia: 31.05.2017 r.
2) Harmonogram planu komunikacji na rok 2017 z dnia 28.11.2016 r.
opublikowano dnia: 10.01.2017 r.
3) Harmonogram planu komunikacji na rok 2017 – aktualizacja 12.06.2017 r.
opublikowano dnia: 17.07.2017 r.

Harmonogram planu komunikacji na rok 2016:
1. Harmonogram planu komunikacji na rok 2016 - aktualizacja XI.2016
opublikowano dnia: 29.12.2016 r.
2. Harmonogram planu komunikacji na rok 2016
opublikowano dnia: 30.09.2019 r.

13. Plan szkoleń dla członków organu decyzyjnego i pracowników Biura LGD – aktualizacja 14.11.2017 r.
opublikowano dnia: 20.12.2017 r.

Wersje archiwalne:
1) Plan szkoleń dla członków organu decyzyjnego i pracowników Biura LGD- aktualizacja 21.06.2017 r.
opublikowano dnia: 28.07.2017 r.
  

14. Regulaminy
1) Regulamin świadczenia doradztwa przez pracowników Biura
opublikowano dnia: 01.06.2017 r.
2) Regulamin oceny fiszki projektowej
opublikowano dnia: 01.06.2017 r.
     a) Wzór fiszki projektowej
opublikowano dnia: 01.06.2017 r.
 

15. Ankieta monitorująca realizację operacji
1. Ankieta wersja edytowalna
opublikowano dnia: 19.12.2018 r.
2. Ankieta (PDF)
opublikowano dnia: 19.12.2018 r.

16. Wzór weksla i deklaracji wekslowej w ramach umowy o powierzenie grantu (EFS)
1. Weksel i deklaracja wekslowa
opublikowano dnia: 22.03.2019 r.

a) Aneks nr 1 z dnia 23 kwietnia 2019 r.

17. Ewaluacja
1. Raport z ewaluacji
opublikowano dnia: 03.11.2022 r.

Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Wąbrzeska

 

Adres: 87-200 Wąbrzeźno, ul.Grudziądzka 9

Telefon: 56 470 89 08

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Biuro czynne od poniedziałku do piątku, w godz.: 7.15-15.15

 

 

Dyrektor Biura: Maciej Rataj, tel. 530 367 685
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

Specjalista ds. projektów: Michalina Balawajder, tel. 530 367 882
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

Animator projektów społecznych: Kamila Lewandowska, tel. 530 367 814
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

1 Marcin Zdziebłowski - reprezentant sektora społecznego
2 Mariola Frankowska - reprezentant sektora publicznego
3 Mateusz Rutkowski - reprezentant sektora publicznego
4 Jerzy Kisielewski - reprezentant sektora gospodarczego
5 Katarzyna Zaworska - reprezentant mieszkańców
6 Lidia Czyżak - reprezentant mieszkańców
7 Dariusz Kuna - reprezentant sektora społecznegoRegulamin organizacyjny Rady Programowej Stowarzyszenia LGD Ziemia Wąbrzeska

 

Przedstawiamy Państwu Lokalną Strategię Rozwoju obszaru Ziemi Wąbrzeskiej na lata 2016-2022, która jest efektem konsultacji społecznych przeprowadzonych w II półroczu 2015 r. na terenie Miasta Wąbrzeźno oraz gmin: Dębowa Łąka, Książki i Wąbrzeźno. Udział w konsultacjach różnych grup interesu - przedstawicieli sektora gospodarczego i społecznego, władz samorządowych oraz mieszkańców pozwolił nam poznać opinie i oczekiwania różnych środowisk.
Dziękujemy wszystkim za wniesiony wkład w opracowanie naszej Strategii. Wierzymy, że za kilka lat będziemy mogli powiedzieć, że wykorzystaliśmy szanse, jakie dały nam środki przewidziane w ramach tej Strategii.W załączeniu:

Lokalna Strategia Rozwoju obszaru Ziemi Wąbrzeskiej na lata 2016-2022 v 5.16

Załącznik nr 1 Plan Działania do LSR na lata 2016-2022 v 5.16

Załącznik nr 2 - Zakres wsparcia - Budżet v 5.16

Załącznik nr 3 - Plan komunikacji

Załącznik nr 4 Procedury dokonywania ewaluacji i monitoringu

Załącznik nr 5 Uzgodnienie - Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy

Załącznik nr 6 Uzgodnienie - Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

 

Lokalne Kryteria Wyboru operacji w ramach LSR na lata 2016-2022

 

 

,

,

Nowa strategia rozwoju

konsultacje spoleczne

Kulturalnie zdrowo i sportowo

kulturalnie zdrowo sportowo

Nabory wniosków

nabor wnioskow

Stypendia pomostowe

Stypendia Pomostowe dla studentow

RPO WK-P 2014-2020

siegamy po wiecej

siegamy po wiecej 4

Projekty współpracy

Projekty współpracy

Biuletyn Informacyjny

Biuletyn

Wdrażanie strategii

Unia Europejska

RODO

Wnioski pisanie

facebook

Plan komunikacji

Plan komunikacji

Scroll to top

logo 2