#INWESTYCJE INFRASTRUKTURALNE    #PROJEKTY SPOŁECZNE    #WSPARCIE BIZNESU    #INICJATYWY KULTURALNE

Dzisiaj jest: 23 Lipiec 2024    |    Imieniny obchodzą: Bogna, Brygida, Apolinary

Miasto Wąbrzeźno

Gmina Dębowa Łąka

Gmina Książki

Newsletter

 

lifestyleObowiązek opracowania i wdrożenia standardów ochrony małoletnich wynika ze znowelizowanej ustawy o ochronie małoletnich. Nie tylko placówki oświatowe w terminie do 15 sierpnia br. mają ustawowy obowiązek wdrożenia standardów ochrony małoletnich, ale również m.in. organizacje pozarządowe prowadzące różne formy działalności statutowej skierowanej do młodocianych. W odniesieniu do przewidzianego wsparcia na wdrażanie lokalnej strategii rozwoju podmiotami zobowiązanymi do wdrożenia standardów są podmioty, które planują realizować projekty objęte grantem adresowane do dzieci i młodzieży poza edukacją formalną.

Jakie dokumenty muszą się znaleźć w powyższych procedurach? Do kiedy trzeba wywiązać się z tego obowiązku?

Zapisy znowelizowanej ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich weszły w życie w połowie lutego 2024 r. Z tą datą zaczął również obowiązywać art. 22b i 22c powyższego aktu nakładający obowiązek przyjęcia standardów ochrony małoletnich przez każdy organ zarządzający jednostką systemu oświaty oraz inną placówką prowadzącą działalność opiekuńczą, wychowawczą, resocjalizacyjną, religijną, artystyczną, medyczną, rekreacyjną, sportową lub związaną z rozwijaniem zainteresowań, w której przebywają lub mogą przebywać małoletni.

W standardach, w sposób dostosowany do charakteru i rodzaju podmiotu lub działalności, określić należy:

1) zasady zapewniające bezpieczne relacje między małoletnim a personelem jednostki, placówki lub organizatora, a w szczególności zachowania niedozwolone wobec małoletnich;
2) zasady i procedurę podejmowania interwencji w sytuacji podejrzenia krzywdzenia lub posiadania informacji o krzywdzeniu małoletniego;
3) procedury i osoby odpowiedzialne za składanie zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na szkodę małoletniego, zawiadamianie sądu opiekuńczego oraz w przypadku instytucji, które posiadają takie uprawnienia, osoby odpowiedzialne za wszczynanie procedury "Niebieskie Karty";
4) zasady przeglądu i aktualizacji standardów;
5) zakres kompetencji osoby odpowiedzialnej za przygotowanie personelu jednostki, placówki lub organizatora do stosowania standardów, zasady przygotowania tego personelu do ich stosowania oraz sposób dokumentowania tej czynności;
6) zasady i sposób udostępniania rodzicom albo opiekunom prawnym lub faktycznym oraz małoletnim standardów do zaznajomienia się z nimi i ich stosowania;
7) osoby odpowiedzialne za przyjmowanie zgłoszeń o zdarzeniach zagrażających małoletniemu i udzielenie mu wsparcia;
8) sposób dokumentowania i zasady przechowywania ujawnionych lub zgłoszonych incydentów bądź zdarzeń zagrażających dobru małoletniego.

Co należy określić w standardach ochrony małoletnich?

W standardach ochrony małoletnich należy określić, m.in.:

1) wymogi dotyczące bezpiecznych relacji między małoletnimi, a w szczególności zachowania niedozwolone;
2) zasady korzystania z urządzeń elektronicznych z dostępem do sieci Internet;
3) procedury ochrony dzieci przed treściami szkodliwymi i zagrożeniami w sieci Internet oraz utrwalonymi w innej formie;
4) zasady ustalania planu wsparcia małoletniego po ujawnieniu krzywdzenia.

Za: https://serwisy.gazetaprawna.pl/samorzad/artykuly/9443717,standardy-ochrony-maloletnich-nowe-obowiazki-dla-samorzadow.html

Nowa strategia rozwoju

konsultacje spoleczne

Nabory wniosków

nabor wnioskow

Stypendia pomostowe

Logo stypendia pomostowe

RPO WK-P 2014-2020

siegamy po wiecej

siegamy po wiecej 4

Projekty współpracy

Projekty współpracy

Wdrażanie strategii

Unia Europejska

RODO

Wnioski pisanie

facebook

Ostatnie wiadomości

„Wieś nam w duszy gra”

Konkurs „Wieś nam w duszy gra” jest ...

„Strażacy w akcji”

Stowarzyszenie Dziennikarzy im. Władysława ...

Paszport turystyczny

Ruszyła kolejna edycja Konkursu Paszportu ...

Stypendium na II, III, i ...

Jak co roku, stypendyści którzy otrzymali ...

Scroll to top

logo 2