#INWESTYCJE INFRASTRUKTURALNE    #PROJEKTY SPOŁECZNE    #WSPARCIE BIZNESU    #INICJATYWY KULTURALNE

Dzisiaj jest: 27 Wrzesień 2022    |    Imieniny obchodzą: Damian, Wincenty, Kosma
 

stopka

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Wąbrzeska
informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia
na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD
w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju
lokalnego kierowanego przez społeczność”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Nr konkursu LGD: 1/2021

Termin składania wniosków: 18/05/2021 – 31/05/2021 r.

Miejsce składania wniosków:

Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Wąbrzeska
ul. Grudziądzka 9, 87-200 Wąbrzeźno
od poniedziałku do piątku w godz. od 7.15 do 15.15.

Wnioski należy składać bezpośrednio, tj. osobiście albo przez pełnomocnika albo, przez osobę uprawnioną do reprezentacji, w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

Tryb składania wniosków:
Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w 1 egzemplarzu w wersji papierowej oraz wniosek w formie dokumentu elektronicznego zapisany na informatycznym nośniku danych.

Forma wsparcia: premia w wysokości 52 000,00 zł

Zakres tematyczny operacji:
Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej.

Obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia – zostały określone w załączniku nr 7 do ogłoszenia.

Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji – stanowi załącznik nr 8 do ogłoszenia.

Obowiązujące w ramach naboru kryteria wyboru operacji – stanowią załącznik nr 9 do ogłoszenia.

Minimalna wymagana liczba punktów w ramach oceny wg lokalnych kryteriów wyboru – 8 pkt.
/spełnienie powyższego minimum punktowego jest niezbędne do wyboru operacji przez Radę Programową/

Limit środków w ramach naboru: 130 000,00 Euro (co po kursie 4,00 zł za Euro daje 520 000,00 zł)

Dodatkowe informacje: W sytuacji wyjątkowej, tj. uzyskania równej liczby punktów przez kilka wniosków w ocenie punktowej wg lokalnych kryteriów wyboru, o miejscu na liście operacji wybranych w pierwszej kolejności decyduje data i godzina złożenia wniosku o przyznanie pomocy w miejscu wskazanym w ogłoszeniu o naborze.

Lokalna Strategia Rozwoju obszaru Ziemi Wąbrzeskiej na lata 2016-2022, formularz wniosku o udzielenie wsparcia, formularz wniosku o płatność, formularz umowy o udzielenie wsparcia, a także opis kryteriów wyboru operacji oraz zasad przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium znajdują się w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Wąbrzeska oraz na stronie internetowej:
• www.lgdwabrzezno.pl

Szczegółowe informacje udzielane są dodatkowo w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Wąbrzeska. Pytania należy kierować na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub telefonicznie: 56 470 89 08.

Załączniki do ogłoszenia:
1. Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z)
• Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf)  - wersja 3z - otwórz
• Wniosek o przyznanie pomocy (.xlsx) - wersja 3z -  otwórz

2. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy zaktualizowana w dniu 1 grudnia 2017 r. (wersja 3z) - otwórz

3. Biznesplan (wersja 4z)
• Biznesplan (.pdf) - otwórz
• Biznesplan (.docx) - otwórz
• Biznesplan - tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (.xlsx) - otwórz
• Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu (wersja 4z) - otwórz

4. Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 5z)
• Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) - otwórz
• Załącznik wykaz działek ewidencyjnych (pdf.) - otwórz
• Załącznik Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/Informacja po realizacji operacji – otwórz
• Załącznik Oświadczenie o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy - otwórz
• Załącznik Oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim / o ustanowionej małżeńskiej rozdzielności majątkowej - otwórz
• Załącznik Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - otwórz

5. Formularz wniosku o płatność (wersja 4z)
• Wniosek o płatność (.pdf) - wersja 4z - otwórz
• Wniosek o płatność (.xlsx) - wersja 4z - otwórz

6. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 4z)
• Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (.pdf) - otwórz
• Załącznik nr 2_wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej - otwórz
• Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (przykładowy wzór - xlsx) - otwórz
• Informacja pomocnicza przy wypełnianiu sprawozdania z realizacji biznesplanu - otwórz

7. Obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia

8. Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji

9. Lokalne kryteria wyboru operacji w ramach Przedsięwzięcia LSR wyciąg z dokumentu towarzyszącego LSR: Lokalne Kryteria Wyboru (operacje realizowane przez inne podmioty niż LGD) wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

10. Lokalna Strategia Rozwoju obszaru Ziemi Wąbrzeskiej na lata 2016-2022

11. Procedura wyboru i oceny operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

12. Lista załączników dodatkowych wymaganych przez LGD

13. Fiszka projektowa

14. Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych

15. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

16. Regulamin świadczenia doradztwa przez pracowników Biura

17. Regulamin oceny fiszki projektowej

18. Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki

19. Oświadczenie o niewykonywaniu działalności gospodarczej w okresie 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy

20. Oświadczenie Wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na udostępnienie danych oraz informacji dotyczących weryfikacji złożonego wniosku na potrzeby LGD

Nowa strategia rozwoju

konsultacje spoleczne

Nabory wniosków

nabor wnioskow

Stypendia pomostowe

Stypendia Pomostowe dla studentow

RPO WK-P 2014-2020

siegamy po wiecej

siegamy po wiecej 4

Projekty współpracy

Projekty współpracy

Biuletyn Informacyjny

Biuletyn

Wdrażanie strategii

Unia Europejska

RODO

Wnioski pisanie

facebook

Plan komunikacji

Plan komunikacji

Ostatnie wiadomości

“Fundusze Europejskie w ...

Przed nami 13 edycja Konkursu Spotów ...

Konkurs fotograficzny ...

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa zaprasza do ...

Gęsina na Św. Marcina

Tradycyjnie, tuż przed Narodowym Świętem ...

Jesienne smaki Lokalnej ...

Od poniedziałku 26 września do 3 października ...

Scroll to top

logo 2