Drukuj
 

stal19 maja minęło pięć lat odkąd wdrażana jest Lokalna Strategia Rozwoju obszaru Ziemi Wąbrzeskiej na lata 2016-2022, która umożliwia realizację projektów gospodarczych, infrastrukturalnych i społecznych na obszarze Wąbrzeźna i gmin Dębowa Łąka, Książki oraz Ryńsk. Obecnie budżet przewidziany na wdrażanie operacji to 1 525 000,00 Euro w ramach PROW 2014-2020 oraz 5 960 000,00 zł w ramach RPO WK-P 2014-2020. Sektor gospodarczy jest jednym z odbiorców, do których skierowane jest wsparcie. Zatem dziś przedstawiamy kilka informacji na temat postępów wdrażania strategii w tym zakresie.

Rozwój konkurencyjnej przedsiębiorczości na obszarze LSR realizowany jest poprzez rozwój istniejących przedsiębiorstw oraz tworzenie nowych mikroprzedsiębiorstw, na co łącznie przeznaczono kwotę 831 250,00 Euro. W ramach przedsięwzięcia Rozwój przedsiębiorstw udostępniono środki w wysokości 137 121,94 Euro, co pozwoliło udzielić wsparcia 3 lokalnym firmom i utworzyć 4 miejsca pracy.

Z kolei na utworzenie nowym firm przewidziano kwotę 694 128,06 Euro. Dzięki tym środkom utworzono dotychczas 36 nowych podmiotów gospodarczych, co przekłada się jednocześnie na powstanie 38 miejsc pracy.

Warto nadmienić, że na tym nie koniec, ponieważ obecnie trwa nabór wniosków o przyznanie pomocy w zakresie podejmowania działalności gospodarczej. Analizując limit udostępnionych środków oraz zainteresowanie naborem, można przewidywać, że powstanie kolejnych 10 nowych mikroprzedsiębiorstw.