#INWESTYCJE INFRASTRUKTURALNE    #PROJEKTY SPOŁECZNE    #WSPARCIE BIZNESU    #INICJATYWY KULTURALNE

Dzisiaj jest: 23 Lipiec 2024    |    Imieniny obchodzą: Bogna, Brygida, Apolinary

Miasto Wąbrzeźno

Gmina Dębowa Łąka

Gmina Książki

Newsletter

 

logo fundusze europejskie

Nazwa projektu: „Wdrażanie strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Wąbrzeska”

Celem projektu jest poprawa aktywności społeczno-zawodowej mieszkańców na terenie objętym Lokalną Strategią Rozwoju obszaru Ziemi Wąbrzeskiej na lata 2016-2022.

Miejsce realizacji projektu – Wąbrzeźno oraz gminy: Dębowa Łąka, Książki i Ryńsk.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Wąbrzeska na podstawie umowy o dofinansowanie Projektu grantowego z dnia 28 grudnia 2017 r, nr UM_SE.433.1.254.2017, otrzymało dofinansowanie Projektu grantowego w wysokości 1 720 000,00 zł. Wkład własny wynosi 303 529,43 zł. Całkowita wartość Projektu grantowego to 2 023 529,43 zł. Projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Nr projektu: RPKP.11.01.00-04-0020/17

Projekt dotyczy stworzenia korzystnych warunków dla włączenia społecznego oraz wsparcie mieszkańców obszaru objętego LSR w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej. W ramach projektu realizowane będą następujące zadania:

1. Wybór projektów objętych grantem – utworzenie klubów pracy oraz aktywizacja społeczno-zawodowa;
2. Wybór projektów objętych grantem – utworzenie klubów młodzieżowych oraz inne działania z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym;
3. Wybór projektów objętych grantem – działania w zakresie usług wzajemnościowych, samopomocowych, lidera lub animatora aktywności lokalnej oraz obywatelskiej oraz inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej.

Grupę docelową stanowi 250 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z obszarów LSR oraz 20 osób otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osoby pełniące obowiązki opiekuńcze.

Nowa strategia rozwoju

konsultacje spoleczne

Nabory wniosków

nabor wnioskow

Stypendia pomostowe

Logo stypendia pomostowe

RPO WK-P 2014-2020

siegamy po wiecej

siegamy po wiecej 4

Projekty współpracy

Projekty współpracy

Wdrażanie strategii

Unia Europejska

RODO

Wnioski pisanie

facebook

Ostatnie wiadomości

„Wieś nam w duszy gra”

Konkurs „Wieś nam w duszy gra” jest ...

„Strażacy w akcji”

Stowarzyszenie Dziennikarzy im. Władysława ...

Paszport turystyczny

Ruszyła kolejna edycja Konkursu Paszportu ...

Stypendium na II, III, i ...

Jak co roku, stypendyści którzy otrzymali ...

Scroll to top

logo 2