#INWESTYCJE INFRASTRUKTURALNE    #PROJEKTY SPOŁECZNE    #WSPARCIE BIZNESU    #INICJATYWY KULTURALNE

Dzisiaj jest: 24 Maj 2024    |    Imieniny obchodzą: Joanna, Zuzanna, Milena
 

Ogólna charakterystyka gminy

Gmina Książki leży w północno – wschodniej części województwa kujawsko-pomorskiego, w powiecie wąbrzeskim. Ogólna powierzchnia obszaru gminy wynosi 8619 ha. Należy do najmniejszych gmin województwa i jest pod tym względem wraz z Gminą Dębowa Łąka najmniejszą gminą powiatu wąbrzeskiego.
Miejscowość Książki, będąca siedzibą władz gminnych, położona jest ok. 60 km na północ od centrum miasta Torunia i 10 km od Wąbrzeźna. Gmina Książki graniczy z sześcioma gminami:


- od północy – gminą Świecie nad Osą
- od północnego-wschodu – gminą Jabłonowo Pomorskie
- od południowego-wschodu – gminą Bobrowo,
- od południa – gminą Dębowa Łąka
- od zachodu – gminą Wąbrzeźno
- od północnego-zachodu – gminą Radzyń Chełmiński.

Siedziba Gminy w KsiążkachSiedziba władz gminy znajduje się w miejscowości Książki, w której mieści się większość instytucji. Na terenie wiejskiej gminy Książki znajduje się 9 miejscowości, a pod względem administracyjnym wydzielono 8 sołectw: Blizno, Blizienko, Brudzawki, Książki, Łopatki, Szczuplinki, Osieczek oraz Zaskocz.
Głównym walorem gminy jest jej malownicze położenie pośród kilku jezior, nieskażone środowisko wodne i powietrze, na co wpływa brak dużych ośrodków przemysłowych i zakładów produkcyjnych orazWielkie Radowiska fakt posiadania sieci kanalizacyjnej obejmującej najgęściej zabudowaną część gminy jaką jest centrum wsi gminnej Książki.
Grunty wysokiej klasy wykorzystywane są rolniczo, natomiast grunty klas V i VI są sukcesywnie zalesiane przez właścicieli prywatnych. Takie walory mogą sprzyjać inwestycjom o charakterze turystycznym i rekreacyjnym.

Obszar gminy Książki zajmuje powierzchnię 8 619 ha, z czego 7 613 ha. stanowiące 88% obszaru gminy stanowią użytki rolne.
Ponadto:
lasy i zadrzewienia - 64 ha,
wody 201 ha,
nieużytki 286 ha,
pozostałe 515 ha.

PanoramaGmina Książki ma typowy charakter rolniczy, należy ją zaliczać do gmin silnych rolniczo, charakteryzujących się wysokim wskaźnikiem bonitacyjnym gleb. Gleby gminy Książki zależnie od sposobu uprawy i nawożenia charakteryzują się wysoką kulturą rolną, stanowią kompleksy w równym stopniu przydatne dla produkcji roślinnej oraz hodowli.
Na obszarze gminy przeważają gleby pochodzenia mineralnego w typie gleb brunatnych właściwych i brunatnych wyługowanych, wytworzonych głównie z glin, piasków słabo gliniastych i luźnych oraz z piasków gliniastych.
Najbardziej powszechne są gleby piaszczyste klas IIIb i IVa. Udział pozostałych klas jest znacznie niższy. Spośród trwałych użytków zielonych przeważają użytki IV klasy bonitacyjnej. Znaczny udział mają także użytki V klasy. Gleby narażone są na procesy degradacji. Zjawiska te związane są z tzw. erozją wietrzną.
Na terenie gminy znajduje się 6 jezior - 2 większe o powierzchni 30-50 ha oraz 4 mniejsze o powierzchni 2-11 ha.

Nowa strategia rozwoju

konsultacje spoleczne

Nabory wniosków

nabor wnioskow

Stypendia pomostowe

Stypendia Pomostowe dla studentow

RPO WK-P 2014-2020

siegamy po wiecej

siegamy po wiecej 4

Projekty współpracy

Projekty współpracy

Wdrażanie strategii

Unia Europejska

RODO

Wnioski pisanie

facebook

Ostatnie wiadomości

Szkolenie nt. programu ...

Creative Europe Desk Polska wraz z Urzędem ...

XXIII edycja Programu ...

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia ...

„Rolniczy handel ...

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w ...

Nabór wniosków w ...

Fundacja Krajowej Grupy Spożywczej S.A. ...

Scroll to top

logo 2