#INWESTYCJE INFRASTRUKTURALNE    #PROJEKTY SPOŁECZNE    #WSPARCIE BIZNESU    #INICJATYWY KULTURALNE

Dzisiaj jest: 23 Lipiec 2024    |    Imieniny obchodzą: Bogna, Brygida, Apolinary

Miasto Wąbrzeźno

Gmina Dębowa Łąka

Gmina Książki

Newsletter

money 2Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) na początku maja uruchomi nabór wniosków dla sektora małych i średnich przedsiębiorców o wsparcie na rozszerzenie lub zmianę profilu dotychczasowej działalności prowadzonej w sektorze: hotelarstwo, gastronomia, turystyka lub kultura. Inwestycja będzie finansowana z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Skierowanie wsparcia finansowego w stronę branży turystycznej i kulturalnej nie jest przypadkowe, tylko wynika z konieczności wzmocnienia firm, które znacząco ucierpiały z powodu pandemii zapoczątkowanej w 2020 r. O pomoc będą mogły ubiegać się przedsiębiorstwa, prowadzące działalność w ramach wskazanej w regulaminie konkursu Polskiej Klasyfikacji Działalności, które w latach 2020¬–2021 odnotowały spadek obrotów o co najmniej 30%, liczonych rok do roku.

Czytaj więcej...

europeZachęcamy dzieci i młodzież do udziału w konkursie plastycznym "Unia Europejska w mojej małej ojczyźnie" organizowanym przez Wąbrzeski Dom Kultury. Tematyka konkursu nawiązuje do tegorocznych obchodów okrągej, 20 rocznicy członkostwa Polski w UE. Adresowany jest do przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych oraz średnich z województwa kujawsko-pomorskiego. Format pracy A4 lub A3, technika dowolna. Zgłoszenia przyjmowane będą do 20 maja 2024 r. Szczegółowe informacje dostępne na stronie internetowej Organizatora konkursu: http://wdkwabrzezno.pl/unia-europejska-w-mojej-malej-ojczyznie/

bookkeepingPowiatowy Urząd Pracy w Wąbrzeźnie informuje wszystkie osoby zainteresowane podjęciem działalności gospodarczej, że dnia 16 kwietnia o godz. 9:00 w Salce Informacji Zawodowej odbędzie się spotkanie z przedstawicielami Urzędu Skarbowego w Wąbrzeźnie.

Podczas spotkania omówione zostaną następujące zagadnienia:

- wybór formy opodatkowania,
- obowiązek opłacania podatku VAT,
- zryczałtowane formy prowadzenia działalności gospodarczej.

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu proszone są o kontakt z doradcami klienta bezpośrednio w Urzędzie Pracy lub telefonicznie (56/690 04 12, 56/690 04 11, 56/690 04 07) do dnia 5 kwietnia 2024 r.  

choose28 marca zostały przyjęte Wytyczne szczegółowe w zakresie przyznawania i wypłaty pomocy finansowej w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 dla interwencji I.13.1 LEADER/Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS) – komponent Wdrażanie LSR.

Wytyczne szczegółowe określają specyficzne dla interwencji I.13.1 LEADER/Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS) – komponent Wdrażanie LSR, w zakresie:

1. warunków przyznawania pomocy;
2. rodzajów kryteriów wyboru operacji oraz zasad ich określania;
3. warunków realizacji operacji;
4. formy w jakiej przyznaje się pomoc, wysokości pomocy udzielanej beneficjentowi oraz poziomu pomocy dla poszczególnych operacji;
5. warunków wypłaty pomocy;
6. zobowiązań beneficjenta.

Wytyczne obowiązują od dnia 29 marca 2024 r.

Przypominamy, że Wytyczne Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, obok postanowień Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027, przepisów prawa powszechnie obowiązującego oraz regulaminów naborów wniosków o przyznanie pomocy, stanowią podstawę systemu realizacji Planu Strategicznego (PS WPR).

Wytyczne szczegółowe

Za: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/wytyczne-szczegolowe-w-zakresie-przyznawania-i-wyplaty-pomocy-finansowej-w-ramach-planu-strategicznego-dla-wspolnej-polityki-rolnej-na-lata-20232027-dla-interwencji-i131-leaderrozwoj-lokalny-kierowany-przez-spolecznosc-rlks--komponent-wdrazanie-lsr

Zyczenia Wielkanoc 2024 jpg

Nowa strategia rozwoju

konsultacje spoleczne

Nabory wniosków

nabor wnioskow

Stypendia pomostowe

Logo stypendia pomostowe

RPO WK-P 2014-2020

siegamy po wiecej

siegamy po wiecej 4

Projekty współpracy

Projekty współpracy

Wdrażanie strategii

Unia Europejska

RODO

Wnioski pisanie

facebook

Ostatnie wiadomości

„Wieś nam w duszy gra”

Konkurs „Wieś nam w duszy gra” jest ...

„Strażacy w akcji”

Stowarzyszenie Dziennikarzy im. Władysława ...

Paszport turystyczny

Ruszyła kolejna edycja Konkursu Paszportu ...

Stypendium na II, III, i ...

Jak co roku, stypendyści którzy otrzymali ...

Scroll to top

logo 2