#INWESTYCJE INFRASTRUKTURALNE    #PROJEKTY SPOŁECZNE    #WSPARCIE BIZNESU    #INICJATYWY KULTURALNE

Dzisiaj jest: 22 Luty 2024    |    Imieniny obchodzą: Marta, Małgorzata, Piotr

Miasto Wąbrzeźno

Gmina Dębowa Łąka

Gmina Książki

Newsletter

 

logo 2019 09 27

Mamy przyjemność poinformować, że na podstawie zawartej z Zarządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego umowy o dofinansowanie projektu nr UM_WR.433.1.017.2023 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Wąbrzeska rozpoczęło realizację pilotażowego projektu: „Kulturalnie, zdrowo i sportowo – cykl działań aktywujących na Ziemi Wąbrzeskiej”. Projekt będzie realizowany do października 2023 r. na terenie każdej z gmin członkowskich: Dębowa Łąka, Książki, Ryńsk oraz Miasto Wąbrzeźno.

Głównym celem projektu jest zaktywizowanie lokalnej społeczności poprzez realizację działań odpowiadających na potrzeby mieszkańców obszaru objętego LSR. W ramach projektu zostaną uruchomione cztery Centra Aktywności Lokalnej, jak również zrealizowane zostaną działania animujące społeczności lokalne we współpracy z Ochotniczą Strażą Pożarną.

Centra Aktywności Lokalej (CAL) będą miejscami w których zainicjowane zostaną różnorodne działania w sferze kultury: emisje filmów w ramach kina plenerowego, wypożyczalnie ebooków i audiobooków, wyjazdy do teatru i opery oraz warsztaty rękodzieła. Kwestie dotyczące zasad zdrowego odżywiania się zostaną poruszone podczas spotkań z dietetykiem oraz warsztatów kulinarnych. W ramach CAL w Wąbrzeźnie założono ofertę sportową w postaci rajdów rowerowych i marszów nordic walking. Ponadto na uczestników projektu czekać będą zajęcia z animatorem lokalnym, odpowiadające na zgłaszane potrzeby społeczności lokalnych.

W ramach animacji społeczności lokalnych przewidziano zaangażowanie Ochotniczej Straży Pożarnej w zakresie kształtowania postaw obywatelskich młodych mieszkańców w zakresie bezpieczeństwa publicznego poprzez zawody dla strażaków oraz wyjazd młodzieży na obóz wypoczynkowo-szkoleniowy. Uzupełnieniem będzie cykl zawodów sportowych dla mieszkańców całego obszaru objętego LSR.

Efektem projektu jest objęcie wsparciem łącznie 362 mieszkańców obszaru LSR.

Rezultaty projektu przyczynią się do zaktywizowania społeczności lokalnych oraz wyrównania szans i zmniejszenia barier równościowych istniejących w środowisku. Uczestnicy projektu zdobędą nowe doświadczenia, poznają nowe, inspirujące sposoby spędzania wolnego czasu.

Rekrutacja osób chętnych do wzięcia udziału w projekcie odbywać się będzie we współpracy z lokalnymi podmiotami, zaangażowanymi do współpracy. Udział w projekcie jest bezpłatny.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 56 470 89 08.
Całkowita wartość Projektu wynosi 447 353,75 zł.
Całkowita wartość dofinansowania projektu z UE wynosi 424 753,75 zł.

Projekt pn. „Kulturalnie, zdrowo i sportowo – cykl działań aktywizujących na Ziemi Wąbrzeskiej” realizowany jest w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.  

 

Nowa strategia rozwoju

konsultacje spoleczne

Nabory wniosków

nabor wnioskow

Stypendia pomostowe

Stypendia Pomostowe dla studentow

RPO WK-P 2014-2020

siegamy po wiecej

siegamy po wiecej 4

Projekty współpracy

Projekty współpracy

Wdrażanie strategii

Unia Europejska

RODO

Wnioski pisanie

facebook

Ostatnie wiadomości

Dobre praktyki higieny ...

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie zaprasza ...

Czas na refleksje, czas ...

Zapraszamy do udziału w warsztacie refleksyjnym ...

Ogólnopolski konkurs dla ...

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ...

Ankieta monitorująca

Beneficjenci poddziałania 19.2 „Wsparcie na ...

Scroll to top

logo 2