#INWESTYCJE INFRASTRUKTURALNE    #PROJEKTY SPOŁECZNE    #WSPARCIE BIZNESU    #INICJATYWY KULTURALNE

Dzisiaj jest: 18 Kwiecień 2024    |    Imieniny obchodzą: Apoloniusz, Bogusława, Bogusław

Zgłoś swój pomysł!!!


10.12.2015.
W związku z opracowywaniem Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016–2022 pragniemy zachęcić Państwa do przedstawienia propozycji projektów do realizacji na obszarze LSR.
Liczymy na Waszą aktywność – jesteśmy przekonani że złożone fiszki będą stanowiły cenne uzupełnienie propozycji złożonych wcześniej czasie spotkań konsultacyjnych w poszczególnych gminach objętych strategią. Opracowanie LSR stanowi podstawę do ubiegania się przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Wąbrzeska o środki finansowe w ramach programów unijnych w perspektywie 2014–2020.

Propozycje projektów będą przyjmowane wyłącznie na poniższym formularzu. Wypełniony formularz prosimy przesłać drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. wpisując w tytule maila: „Fiszka” lub dostarczyć osobiście do dnia 18 grudnia 2015 r. do Biura Fundacji mieszczącego się pod adresem: ul. Mickiewicza 12, 87-200 Wąbrzeźno

  Fiszka projektowa 

 

 

Analiza SWOT

 

10.12.2015.

Każdy z Was może włączyć się aktywnie w proces tworzenia nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2022 w ramach Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Wąbrzeska.
Tym razem zwracamy się o zaopiniowanie Analizy SWOT wypracowanej na podstawie konsultacji społecznych, które odbyły się w każdej z gmin objętych LSR, oraz z uwzględnieniem uwag przekazanych w czasie tzw. paneli eksperckich.

W tym celu skorzystaj z możliwości konsultacji drogą on-line i prześlij swoje uwagi na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub też przyjdź po prostu do Biura LGD.

 

FORMULARZ_Analiza_SWOT

Analiza_SWOT

 

Monitoring i ewaluacja

 

09.12.2015.

Zwracamy się do Państwa z prośbą o zaopiniowanie kolejnego z elementów Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2022, której realizatorem będzie Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Wąbrzeska.
Procedura dokonywania ewaluacji i monitoringu jest dokumentem służącym określaniu efektywności i jakości procesu wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju. Dlatego też każda Państwa uwaga będzie dla nas bardzo cena.
Miejmy na uwadze, że wdrażanie LSR jest działaniem wieloletnim, wymagającym ciągłego monitorowania. Jeżeli zależy nam na optymalnym wykorzystaniu środków udostępnionych w ramach Strategii, to walczmy o to!!!


W załączeniu:

Załącznik nr 4 do LSR Procedury dokonywania ewaluacji i monitoringu
FORMULARZ Procedura ewaluacji i monitoringu

 

 

Plan Komunikacji

 

09.12.2015.

Zwracamy się do Państwa z prośbą o zaopiniowanie jednego z elementów Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2022, której realizatorem będzie Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Wąbrzeska.

Plan komunikacji jest dokumentem służącym określeniu działań na linii LGD – mieszkańcy. Tym bardziej prosimy o sugestie, jakie rozwiązania zastosować, aby usprawnić ten proces fundamentalny dla optymalnego wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju.


W załączeniu:

FORMULARZ Plan Komunikacji
Załącznik nr 3 Plan komunikacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2022

 

 

Konsultacje społeczne

 

06.08.2015.

Fundacja Lokalna Grupa Działania WIECZNO przystępując do nowego okresu programowania na lata 2014-2020 zaprasza mieszkańców: Gmin Dębowa Łąka, Książki i Wąbrzeźno oraz Miasta Wąbrzeźna do włączenia się w przygotowanie LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU.
W ramach planowanej strategii wsparciem będą mogły być objęte m.in. następujące działania:
  - Rozwój przedsiębiorczości społecznej;
  - Rewitalizacja miejscowości;
  - Integracja środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym lub ubóstwem;
  - Organizowanie społeczności lokalnej i animacja społeczna;
  - Podnoszenie kompetencji osób z obszaru LSR w powiązaniu z zakładaniem działalności gospodarczej, rozwojem przedsiębiorczości lub dywersyfikacją źródeł dochodów, w szczególności rolników i osób długotrwale pozostających bez pracy;
  - Podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska, zmian klimatycznych, a także innowacji;
  - Rozwój produktów lokalnych i rynków zbytu;
  - Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej;
  - Zachowanie dziedzictwa lokalnego.

Strategia będzie wdrażana przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Wąbrzeska w oparciu o środki Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
Osoby zainteresowane zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych i współtworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju. Spotkania mają charakter otwarty.
W najbliższym czasie podane zostaną godziny i dokładne miejsca spotkań.
Harmonogram spotkań dostępny będzie w gminach oraz opublikowany zostanie na stronach internetowych gmin. Więcej informacji w biurze stowarzyszenia oraz pod numerem telefonu 56 687-75-35.

 

 

Ankieta monitorująca

 

24.02.2015.

Szanowni Beneficjenci

Środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 –LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 pozyskanych w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju dla regionu Wieczno. Ze względu na kończący się okres programowania, jako lokalna grupa działania dokonujemy podsumowania efektów wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Regionu Wieczno na lata 2007-2013. Jednym z narzędzi umożliwiających dokonanie takiej oceny jest ankieta monitorująca.
 
Dlatego też prosimy Państwa o uzupełnienie i dostarczenie ankiet dla poszczególnych operacji, które zostały już zrealizowane i rozliczone finansowo. Obowiązek złożenia niniejszej ankiety wynika z zapisów umowy przyznania pomocy w ramach poszczególnych działań.
 
W załączeniu do informacji znajduje się wzór ankiety monitorującej, zestawienia dotyczące złożonych już ankiet oraz tych, które nie wpłynęły jeszcze do biura Fundacji. Pragniemy jednocześnie zwrócić szczególną uwagę, aby wskazane przez Państwa wartości produktów i rezultatów danej operacji były jak najbardziej zbieżne ze stanem faktycznym.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z biurem.
 
Załączniki:

 

 Walne Zebranie Członków

 

21.12.2015.

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Wąbrzeska zaprasza na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się dnia 28.12.2015 r. (poniedziałek) o godz. 12:00 w siedzibie Urzędu Gminy Wąbrzeźno sala nr 201.

W załączeniu
Proponowany porządek spotkania:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad (quorum);
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza posiedzenia;
3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
4. Prezentacja dokumentu „Lokalna Strategia Rozwoju obszaru Ziemi Wąbrzeskiej na lata 2016-2022” wraz z załącznikami oraz dokumentów towarzyszących i podjęcie stosownych uchwał o ich zatwierdzeniu.
5. Prezentacja składu organu decyzyjnego – przyjęcie uchwały o jej zatwierdzeniu;
6. Sprawy różne – wolne głosy i wnioski.
7. Zakończenie posiedzenia.

 

Otwarte Dni Konsultacyjne!!!

 

10.12.2015.

Jeżeli jesteś społecznikiem, przedsiębiorcą albo rolnikiem, reprezentujesz sektor samorządowy albo po prostu, zwyczajnie, mieszkasz i pracujesz na terenie jednej z gmin objętych Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2016-2022, przyjdź do naszego Biura, które mieści się przy ulicy Mickiewicza 12 w Wąbrzeźnie na Otwarte Dni Konsultacji.

W najbliższą środę 16 grudnia i czwartek 17 grudnia, w godzinach od 8.00 do 15.15, możesz zapoznać się z projektem Lokalnej Strategii Rozwoju, która realizowana będzie przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Wąbrzeska.

Możesz zgłosić swoje uwagi do Analizy SWOT podsumowującej diagnozę obszaru objętego LSR. Być może masz propozycje, na jakie przedsięwzięcia powinna zostać ukierunkowana strategia i jakie powinny być efekty realizacji takich projektów. Możliwe, że chciałbyś zaproponować, jakie kryteria wyboru operacji są ważne w odniesieniu do obszaru strategii albo też zgłosić propozycję w jaki sposób powinna odbywać się komunikacja między LGD a mieszkańcami, czy też jakie należy zastosować rozwiązania, aby skutecznie monitorować proces realizacji strategii pod względem ilościowym i jakościowym? To wszystko będziesz mógł zrobić właśnie w czasie otwartych dni konsultacji.

Czekamy na Ciebie!!!

Do zobaczenia!!!

 

 

E-konsultacje!

 

09.12.2015.

Przypominamy, że każdy z Was może włączyć się aktywnie w proces tworzenia nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2022 w ramach Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Wąbrzeska.

Dlatego też, jeżeli Masz własne propozycje w zakresie:
- Diagnozy i analizy SWOT obszaru objętego Strategią;
- Celów i działań zawartych w Strategii;
- Zasad lub kryteriów wyboru przyszłych projektów w ramach LSR;
- Zasad prowadzenia monitoringu i ewaluacji wdrażania LSR;
- Rozwiązań w zakresie komunikacji na linii LGD – społeczność lokalna,

Podziel się tym z nami !!!

W tym celu skorzystaj z możliwości konsultacji drogą on-line i prześlij swoje uwagi na adres:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
lub też przyjdź po prostu do Biura LGD.

 

 

Ankieta

13.11.2015.

Wiesz, co trzeba zrobić w Twojej okolicy, aby stała się lepsza? Chcesz zmieniać swoje lokalne otoczenie?
Chcesz współdecydować, na co zostaną wydane środki w Twojej gminie?
Weź udział w konsultacjach społecznych dla nowej Lokalnej Strategii Rozwoju!

Zapraszamy do udziału w krótkim sondażu internetowym, którego uzupełnienie nie zajmie Państwu więcej niż 5 minut. Jest on w pełni anonimowy i nie wymaga podania żadnych ważnych informacji osobistych. Aby wziąć udział w sondażu prosimy kliknąć na poniższy link:


http://ankiety.interaktywnie.com/ankieta/5631c502eb700/


Obecnie jesteśmy w trakcie przygotowania nowej Lokalnej Strategii Rozwoju dla gminy i miasta Wąbrzeźno oraz gmin Dębowa Łąka i Książki - dokumentu, który będzie wskazywał, na co będą wydawane środki unijne w najbliższych latach. Informacje od Państwa pomogą nam lepiej zaplanować nasze dalsze działania tak, aby odpowiadały one na najbardziej istotne potrzeby mieszkańców.

Z góry dziękujemy za poświęcony dla nas czas!

 

 

E-consulting - LSR

 

02.11.2015.

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom umożliwiamy Państwu włączenie się w proces budowy Lokalnej Strategii Rozwoju za pośrednictwem Internetu.
Jeżeli chcieliby się Państwo podzielić z nami swoimi uwagami czy spostrzeżeniami lub też zaproponować uwzględnienie w strategii działań o skonkretyzowanym charakterze, zachęcamy do skorzystania z adresu e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Jeżeli kierunek rozwoju Twojego regionu nie jest Ci obojętny, pamiętaj, że masz wpływ na swoje otoczenie - decyduj o rozwoju miejscowości, gminy, regionu!!!

Jednocześnie przypominamy, że w każdy wtorek w godzinach 9.00-13.00 oraz w środy w godzinach 11.00-13.00 mogą Państwo w naszym biurze włączyć się w proces konsultacji Strategii osobiście

 

 

Strategia rozwoju obszaru gmin wiejskich Dębowa Łąka, Książki, i Wąbrzeźno oraz Miasta Wąbrzeźno

 

20.09.2015.

Fundacja Lokalna Grupa Działania WIECZNO (LGD) od lipca rozpoczęła prace nad nową strategią rozwoju obszaru gmin wiejskich Dębowa Łąka, Książki, i Wąbrzeźno oraz Miasta Wąbrzeźno.
Strategia jest opracowywana z szerokim zaangażowaniem mieszkańców w ramach tzw. RLKS – Rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. W ramach planowanej strategii na lata 2016-2023 LGD będzie dysponowała środkami na rozwój społeczny i gospodarczy obszaru; w tym m.in. premie na rozpoczęcie działalności gospodarczej, dofinansowanie do rozwoju mikro i małych firm oraz przetwórstwa, rewitalizację przestrzeni publicznej, podnoszenie kwalifikacji zawodowych mieszkańców. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych – przedstawicieli życia społecznego i gospodarczego, mieszkańców oraz władz samorządowych do włączenia się w przygotowanie strategii.

Spotkanie konsultacyjne odbywać się będą według następującego harmonogramu:
  - Miasto Wąbrzeźno, 08 października 2015r., godz. 16.00, Urząd Miasta Wąbrzeźno;
  - Gmina Wąbrzeźno, 16 września 2015r., godz. 16.00, Budynek Obsługi Turystycznej w Przydworzu;
  - Gmina Książki, 22 września 2015r., godz. 16.00, Gminny Ośrodek Kultury w Książkach;
  - Gmina Dębowa Łąka, 23 września 2015r., godz. 16.00, Urząd Gminy w Dębowej Łące.

Spotkania poświęcone będą następujących zagadnieniom:
1. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność w ramach inicjatywy Leader dla PROW na lata 2014-2020;
2. Efektywność wdrożenia LSR przez Fundację Lokalna Grupa Działania Wieczno w odniesieniu do procesu budowy i realizacji nowej Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność;
3. Konsultacje społeczne - Budowa Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia LGD Ziemia Wąbrzeska:
a) Analiza SWOT;
b) Ukierunkowanie strategii i podział środków na jej realizację;
c) Identyfikacja grup docelowych strategii.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Poddziałanie „Wsparcie przygotowawcze” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

 

Punkt konsultacyjny

 

06.08.2015.

Fundacja Lokalna Grupa Działania WIECZNO informuje, że obsługę mieszkańców gmin: Dębowa Łąka, Książki, Wąbrzeźno oraz Miasto Wąbrzeźno, dla celów przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 zapewnia Biuro Fundacji w dniach:
  - wtorek w godzinach 9.00 – 13.00;
  - środa w godzinach 11.00 – 15.00.

Jeżeli masz pomysły, propozycje – przyjdź do Nas lub prześlij swoje uwagi na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , podając swoje dane: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz numer telefonu. Informacje uzyskane od Państwa wykorzystamy do wytyczenia kierunków działania LGD w nowym okresie programowania.
Będziemy wdzięczni za wyrażanie swojej opinii, a tym samym pomoc w opracowaniu dokumentu, który ma służyć wszystkim mieszańcom obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju. Pamiętaj - Twój głos też jest ważny!!!

Biuro Fundacji Lokalna Grupa Działania WIECZNO:
ul. Mickiewicza 12
87-200 Wąbrzeźno
tel./fax 56 687 75 35

 

 

Nowa Strategia Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność

 

21.07.2015.

Z początkiem lipca rozpoczął się okres programowania 2014-2020 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach osi 4 – LEADER, a tym samym przygotowania i wdrażania nowej Lokalnej Strategii Rozwoju.
Bardzo zależy nam na tym, aby mieszkańcy gmin: Wąbrzeźno, Dębowa Łąka i Książki oraz miasta Wąbrzeźno - czyli gmin objętych nową Strategią Rozwoju - mieli czynny wpływ na ukierunkowanie Strategii i przeznaczenie środków pochodzących ze środków Funduszy Unijnych na wdrażanie tej Strategii.
Chcąc zrozumieć Państwa potrzeby i oczekiwania zachęcamy mieszkańców, przedstawicieli organizacji pozarządowych, przedsiębiorców, rolników jak również osoby z tzw. grup defaworyzowanych do aktywnego uczestnictwa w planowanych na wrzesień konsultacjach społecznych.
Jeżeli kierunek rozwoju Twojego regionu nie jest Ci obojętny, pamiętaj, że

 
MASZ WPŁYW NA SWOJE OTOCZENIE – DECYDUJ O ROZWOJU
MIEJSCOWOŚCI, GMINY, REGIONU!

 

 

Konkursy 2014

  Odnowa Wsi

 
 
 Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego
informuje o możliwości składania za pośrednictwem
Fundacji Lokalna Grupa Działania WIECZNO

wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania
„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”
dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy
dla działania „Odnowa i rozwój wsi” (ostatni konkurs)
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
 

Termin składania wniosków: 31.07 - 14.08.2014 r.

Miejsce składania wniosków: biuro Fundacji Lokalna Grupa Działania WIECZNO, ul. Mickiewicza 12, 87-200 Wąbrzeźno, w godzinach 7:15 – 15:15 w dni robocze od poniedziałku do piątku

Tryb składania wniosków:
Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w 1 egzemplarzu w wersji papierowej oraz elektronicznej.
 
Wnioski należy składać bezpośrednio w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.
Limit środków dostępnych w konkursie: 248 797,96 zł.

Operacja powinna być zgodna z zakresem tematycznym naboru:

 • Celem szczegółowym nr 1.4 Rozwój infrastruktury społeczno-kulturalnej oraz przedsięwzięciem nr 4. Rozwój miejsc integracji społecznej i dostosowanie infrastruktury dla potrzeb aktywności lokalnej
lub
 • Celem szczegółowym nr 2.1 Wzrost atrakcyjności turystycznej i gospodarczej regionu oraz przedsięwzięciem 5. Rozwój infrastruktury rekreacyjnej, sportowej i technicznej służącej rozwojowi turystyki.


Liczba minimalnych wymagań, których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji wynosi 5 punktów.
Szczegółowe informacje o zasadach przygotowania i składania wniosków oraz:

 • wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy
 • wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD
 • wzory formularzy niezbędnych do wyboru operacji przez LGD
 • kryteria wyboru operacji przez LGD, określone w Lokalnej Strategii Rozwoju znajdują się w siedzibach oraz na stronach internetowych następujących instytucji:
•    Fundacja Lokalna Grupa Działania WIECZNO – www.lgdwieczno.pl
•    Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego – www.mojregion.eu

Informacje udzielane są w biurze Fundacji Lokalna Grupa Działania WIECZNO, ul. Mickiewicza 12, 87-200 Wąbrzeźno. Od poniedziałku do piątku w godzinach 7:15-15:15. Pytania należy kierować na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub telefonicznie: 56/6877535.

Dokumenty do pobrania:


 
Małe projekty

 
 Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego
informuje o możliwości składania za pośrednictwem
Fundacji Lokalna Grupa Działania WIECZNO
 
wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania
„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”
w zakresie małych projektów, (konkurs tematyczny)
tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach
Osi 3 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,
ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej Osi

Termin składania wniosków: 23.06 - 07.07.2014 r.

Miejsce składania wniosków: biuro Fundacji Lokalna Grupa Działania WIECZNO,
ul. Mickiewicza 12, 87-200 Wąbrzeźno, w godzinach: od  7:15 do 15:15  w dni robocze od poniedziałku do piątku.

Tryb składania wniosków: wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w  1 egzemplarzu w wersji papierowej oraz elektronicznej.   
 
Wnioski należy składać bezpośrednio w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.
Limit środków dostępnych w konkursie: 120 454,29 zł.

Operacja powinna być zgodna z zakresem tematycznym naboru:

 • Celem szczegółowym nr 1.4 Rozwój infrastruktury społeczno-kulturalnej oraz przedsięwzięciem nr 4. Rozwój miejsc integracji społecznej i dostosowanie infrastruktury dla potrzeb aktywności lokalnejlub
 • Celem szczegółowym nr 2.1 Wzrost atrakcyjności turystycznej i gospodarczej regionu oraz przedsięwzięciem 5. Rozwój infrastruktury rekreacyjnej, sportowej i technicznej służącej rozwojowi turystyki.


Liczba minimalnych wymagań, których spełnienie jest niezbędne do wyboru małego projektu wynosi 5 punktów.
Szczegółowe informacje o zasadach przygotowania i składania wniosków oraz:

 • wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy
 • wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD
 • wzory formularzy niezbędnych do wyboru operacji przez LGD
 • kryteria wyboru operacji przez LGD, określone w Lokalnej Strategii Rozwoju znajdują się w siedzibach oraz na stronach internetowych następujących instytucji:
•    Fundacja Lokalna Grupa Działania WIECZNO – www.lgdwieczno.pl
•    Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego – www.mojregion.eu


Informacje udzielane są w biurze Fundacji Lokalna Grupa Działania WIECZNO
ul. Mickiewicza 12 87-200 Wąbrzeźno. Od poniedziałku do piątku w godzinach 7:15-15:15. Pytania należy kierować na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub telefonicznie: 56/6877535.

Dokumenty do pobrania:


Konkursy 2013

 Małe projekty

 
 Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego
informuje o możliwości składania za pośrednictwem
Fundacji Lokalna Grupa Działania WIECZNO

wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania
„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”
w zakresie małych projektów, (konkurs tematyczny)
tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach
Osi 3 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,
ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej Osi.
Termin składania wniosków: 07.01 – 31.01.2014 r.
Miejsce składania wniosków:
biuro Fundacji Lokalna Grupa Działania WIECZNO, ul. Mickiewicza 12, 87-200 Wąbrzeźno, w godzinach: od 7.15 do 15.15 w dni robocze od poniedziałku do piątku.

Tryb składania wniosków:
wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w 1 egzemplarzu w wersji papierowej oraz elektronicznej.
Wnioski należy składać bezpośrednio w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.
Limit środków dostępnych w konkursie: 214 858,58 zł.

Operacja powinna być zgodna z zakresem tematycznym naboru: celem szczegółowym nr 1.2 Rozwój turystyki wiejskiej oraz przedsięwzięciem nr 2
– Przystosowanie obiektów i terenów dla celów turystyki (limit: 150 000,00 zł), celem szczegółowym nr 1.3 Rozwój i aktywizacja społeczności lokalnej
oraz przedsięwzięciem 3 – Aktywizacja społeczna, zawodowa i edukacyjna mieszkańców, integracja społeczna w ramach LGD (limit: 64 868,58 zł).

Liczba minimalnych wymagań, których spełnienie jest niezbędne do wyboru małego projektu, wynosi 5 punktów.

Szczegółowe informacje o zasadach przygotowania i składania wniosków oraz:

 • wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy
 • wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD
 • wzory formularzy niezbędnych do wyboru operacji przez LGD
 • kryteria wyboru operacji przez LGD, określone w Lokalnej Strategii Rozwoju

znajdują się w siedzibach oraz na stronach internetowych następujących instytucji:

 • Fundacja Lokalna Grupa Działania WIECZNO – www.lgdwieczno.pl
 • Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego – www.mojregion.eu

Informacje udzielane są w biurze Fundacji Lokalna Grupa Działania WIECZNO ul. Mickiewicza 12, 87-200 Wąbrzeźno, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.15-15.15. Pytania należy kierować na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub telefonicznie: 56 687 75 35.
Dokumenty do pobrania:

 Odnowa Wsi
 
 Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego
informuje o możliwości składania za pośrednictwem
Fundacji Lokalna Grupa Działania WIECZNO

wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania
„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”
dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy
dla działania „Odnowa i rozwój wsi”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Termin składania wniosków: 07 – 31.01.2014 r.
Miejsce składania wniosków:
biuro Fundacji Lokalna Grupa Działania WIECZNO, ul. Mickiewicza 12, 87-200 Wąbrzeźno, w godzinach
7.15-15.15 w dni robocze od poniedziałku do piątku.
Tryb składania wniosków:
wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w 1 egzemplarzu w wersji papierowej oraz elektronicznej.
Wnioski należy składać bezpośrednio w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.
Limit środków dostępnych w konkursie: 732 635,92 zł
Liczba minimalnych wymagań, których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji wynosi 5 punktów.
Szczegółowe informacje o zasadach przygotowania i składania wniosków oraz:
 • wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy
 • wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD
 • wzory formularzy niezbędnych do wyboru operacji przez LGD
 • kryteria wyboru operacji przez LGD, określone w Lokalnej Strategii Rozwoju

znajdują się w siedzibach oraz na stronach internetowych następujących instytucji:

 • Fundacja Lokalna Grupa Działania WIECZNO – www.lgdwieczno.pl
 • Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego – www.mojregion.eu
Informacje udzielane są w biurze Fundacji Lokalna Grupa Działania WIECZNO, ul. Mickiewicza 12, 87-200 Wąbrzeźno, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.15-15.15. Pytania należy kierować na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub telefonicznie: 56 687 75 35.

Małe projekty

 
Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego
informuje o możliwości składania za pośrednictwem
Fundacji Lokalna Grupa Działania WIECZNO

 wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania
„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”
w zakresie małych projektów,
tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach
Osi 3 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,
ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej Osi.

Termin składania wniosków: 04.03 - 29.03.2013 r.

Miejsce składania wniosków:
biuro Fundacji Lokalna Grupa Działania WIECZNO, ul. Mickiewicza 12, 87-200 Wąbrzeźno,
w godzinach: od  7:15 do 15:15  w dni robocze od poniedziałku do piątku.

Tryb składania wniosków:
Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w 1 egzemplarzu w wersji papierowej oraz elektronicznej.   
 
Wnioski należy składać bezpośrednio w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.
Limit środków dostępnych w konkursie: 238 375,03 zł
Liczba minimalnych wymagań, których spełnienie jest niezbędne do wyboru małego projektu wynosi 5 punktów.
Szczegółowe informacje o zasadach przygotowania i składania wniosków oraz:

 • wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy
 • wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD
 • wzory formularzy niezbędnych do wyboru operacji przez LGD
 • kryteria wyboru operacji przez LGD, określone w Lokalnej Strategii Rozwoju

znajdują się w siedzibach oraz na stronach internetowych następujących instytucji:

 • Fundacja Lokalna Grupa Działania WIECZNO – www.lgdwieczno.pl
 • Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego – www.mojregion.eu

Informacje udzielane są w biurze Fundacji Lokalna Grupa Działania WIECZNO, ul. Mickiewicza 12 87-200 Wąbrzeźno. Od poniedziałku do piątku w godzinach 7:15-15:15. Pytania należy kierować na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub telefonicznie: 56/6877535.

Dokumenty do pobrania:


Odnowa Wsi

 
Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego
informuje o możliwości składania za pośrednictwem
Fundacji Lokalna Grupa Działania WIECZNO
wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania
„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”
dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy
dla działania „Odnowa i rozwój wsi”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Termin składania wniosków: 18.02 - 08.03.2013 r.

Miejsce składania wniosków:
biuro Fundacji Lokalna Grupa Działania WIECZNO, ul. Mickiewicza 12, 87-200 Wąbrzeźno, w godzinach 7:15 – 15:15 w dni robocze od poniedziałku do piątku

Tryb składania wniosków:
Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w 1 egzemplarzu w wersji papierowej oraz elektronicznej.
 
Wnioski należy składać bezpośrednio w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.
Limit środków dostępnych w konkursie: 500 182,00zł
Liczba minimalnych wymagań, których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji wynosi 5 punktów.

Szczegółowe informacje o zasadach przygotowania i składania wniosków oraz:

 • wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy
 • wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD
 • wzory formularzy niezbędnych do wyboru operacji przez LGD
 • kryteria wyboru operacji przez LGD, określone w Lokalnej Strategii Rozwoju

znajdują się w siedzibach oraz na stronach internetowych następujących instytucji:

 • Fundacja Lokalna Grupa Działania WIECZNO – www.lgdwieczno.pl
 • Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego – www.mojregion.eu

Informacje udzielane są w biurze Fundacji Lokalna Grupa Działania WIECZNO, ul. Mickiewicza 12, 87-200 Wąbrzeźno. Od poniedziałku do piątku w godzinach 7:15-15:15. Pytania należy kierować na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub telefonicznie: 56/6877535.

Dokumenty do pobrania:


Konkursy 2012

Odnowa Wsi

 
Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego
informuje o możliwości składania za pośrednictwem
Fundacji Lokalna Grupa Działania WIECZNO
wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania
„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”
dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy
dla działania „Odnowa i rozwój wsi”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Termin składania wniosków: 26.11- 14.12.2012 r.

Miejsce składania wniosków:
biuro Fundacji Lokalna Grupa Działania WIECZNO, ul. Mickiewicza 12, 87-200 Wąbrzeźno, w godzinach 7:15 – 15:15 w dni robocze od poniedziałku do piątku

Tryb składania wniosków:

Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w 1 egzemplarzu w wersji papierowej oraz elektronicznej.
 
Wnioski należy składać bezpośrednio w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.
Limit środków dostępnych w konkursie: 1.278.873,00zł
Liczba minimalnych wymagań, których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji wynosi 5 punktów.
Szczegółowe informacje o zasadach przygotowania i składania wniosków oraz:

 • wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy
 • wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD
 • wzory formularzy niezbędnych do wyboru operacji przez LGD
 • kryteria wyboru operacji przez LGD, określone w Lokalnej Strategii Rozwoju

znajdują się w siedzibach oraz na stronach internetowych następujących instytucji:

 • Fundacja Lokalna Grupa Działania WIECZNO – www.lgdwieczno.pl
 • Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego – www.mojregion.eu


Informacje udzielane są w biurze Fundacji Lokalna Grupa Działania WIECZNO, ul. Mickiewicza 12, 87-200 Wąbrzeźno. Od poniedziałku do piątku w godzinach 7:15-15:15. Pytania należy kierować na adres e-mail: //www.lgdwieczno.pl/ Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. "> Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub telefonicznie: 56/6877535.

Dokumenty do pobrania:


Małe projekty

 
Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego
informuje o możliwości składania za pośrednictwem
Fundacji Lokalna Grupa Działania WIECZNO

wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania
„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”
w zakresie małych projektów,
tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach
Osi 3 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,
ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej Osi.

 

Termin składania wniosków: 26.11 – 14.12.2012 r.

Miejsce składania wniosków:
biuro Fundacji Lokalna Grupa Działania WIECZNO, ul. Mickiewicza 12, 87-200 Wąbrzeźno, w godzinach: od  7:15 do 15:15  w dni robocze od poniedziałku do piątku.

Tryb składania wniosków:
Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w 1 egzemplarzu w wersji papierowej oraz elektronicznej.  
 
Wnioski należy składać bezpośrednio w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.
Limit środków dostępnych w konkursie: 256 108,00 zł
Liczba minimalnych wymagań, których spełnienie jest niezbędne do wyboru małego projektu wynosi 5 punktów.
Szczegółowe informacje o zasadach przygotowania i składania wniosków oraz:


 • wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy
 • wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD
 • wzory formularzy niezbędnych do wyboru operacji przez LGD
 • kryteria wyboru operacji przez LGD, określone w Lokalnej Strategii Rozwoju

znajdują się w siedzibach oraz na stronach internetowych następujących instytucji:

 • Fundacja Lokalna Grupa Działania WIECZNO – www.lgdwieczno.pl
 • Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego – www.mojregion.eu

Informacje udzielane są w biurze Fundacji Lokalna Grupa Działania WIECZNO, ul. Mickiewicza 12 87-200 Wąbrzeźno. Od poniedziałku do piątku w godzinach 7:15-15:15. Pytania należy kierować na adres e-mail: //www.lgdwieczno.pl/ Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. "> Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub telefonicznie: 56 687 75 35.

Dokumenty do pobrania:

 „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”

 
Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego
informuje o możliwości składania za pośrednictwem
Fundacji Lokalna Grupa Działania WIECZNO

 

wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania
„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”
dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy
dla działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013


Termin składania wniosków: od 15 października 2012 r. do 9 listopada 2012 r.

Miejsce składania wniosków:

Biuro Fundacji Lokalna Grupa Działania WIECZNO ul. Mickiewicza 12, 87 – 200 Wąbrzeźno, w godzinach: od 7:15 do 15:15 w dni robocze od poniedziałku do piątku.

Tryb składania wniosków:
Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w 1 egzemplarzu w wersji papierowej.
 
Wnioski należy składać bezpośrednio w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.
Limit środków dostępnych w konkursie: 620.000,00 zł
Liczba minimalnych wymagań, których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji wynosi 4 punkty.
Szczegółowe informacje o zasadach przygotowania i składania wniosków oraz:

 • wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy
 • wzory załączników niezbędnych do realizacji operacji
 • wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD
 • wzory formularzy niezbędnych do wyboru operacji przez LGD
 • kryteria wyboru operacji przez LGD, określone w Lokalnej Strategii Rozwoju


znajdują się w siedzibach oraz na stronach internetowych następujących instytucji:

 • Fundacji Lokalna Grupa Działania WIECZNO - www.lgdwieczno.pl
 • Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego - www.mojregion.eu
 • Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - www.arimr.gov.pl


Informacje udzielane są w biurze Fundacji Lokalna Grupa Działania WIECZNO, ul. Mickiewicza 12, 87-200 Wąbrzeźno. Od poniedziałku do piątku w godzinach 7:15-15:15. Pytania należy kierować na adres e-mail: //www.lgdwieczno.pl/ Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. %20"> Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub telefonicznie:  56/687-75-35.

Dokumenty do pobrania:


 „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”

 

 Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego
informuje o możliwości składania za pośrednictwem
Fundacji Lokalna Grupa Działania WIECZNO

wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania
 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”
dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy
dla działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Termin składania wniosków: od 15 października 2012 r. do 9 listopada 2012 r.

Miejsce składania wniosków:
biuro Fundacji Lokalna Grupa Działania WIECZNO ul. Mickiewicza 12, 87 – 200 Wąbrzeźno, w godzinach: 7:15 - 15:15 w dni robocze od poniedziałku do piątku.

Tryb składania wniosków:
Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w
1 egzemplarzu w wersji papierowej.
 
Wnioski należy składać bezpośrednio w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.
Limit środków dostępnych w konkursie: 570.000,00 zł.
Liczba minimalnych wymagań, których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji wynosi 4 punkty.
Szczegółowe informacje o zasadach przygotowania i składania wniosków oraz:

 • wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy
 • wzory załączników niezbędnych do realizacji operacji
 • wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD
 • wzory formularzy niezbędnych do wyboru operacji przez LGD
 • kryteria wyboru operacji przez LGD, określone w Lokalnej Strategii Rozwoju


znajdują się w siedzibach oraz na stronach internetowych następujących instytucji:

 • Fundacji Lokalna Grupa Działania WIECZNO – www.lgdwieczno.pl
 • Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego - www.mojregion.eu
 • Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – www.arimr.gov.pl


Informacje udzielane są w biurze Fundacji Lokalna Grupa Działania WIECZNO ul. Mickiewicza 12, 87-200 Wąbrzeźno. Od poniedziałku do piątku w godzinach 7:15 – 15:15. Pytania należy kierować na adres e-mail: //www.lgdwieczno.pl/ Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. "> Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub telefonicznie: 56/687-75-35.

Dokumenty do pobrania:  


Konkursy 2011

„Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”

 

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego
informuje o możliwości składania za pośrednictwem
Fundacji Lokalna Grupa Działania WIECZNO

wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania
„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”
dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy
dla działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Termin składania wniosków:  od 12 października 2011 r.  - 28 października 2011 r.

Miejsce składania wniosków:
biuro Fundacji Lokalna Grupa Działania WIECZNO ul. Mickiewicza 12, 87 – 200 Wąbrzeźno, w godzinach: od 7:15 do 15:15 w dni robocze od poniedziałku do piątku.

Tryb składania wniosków:
Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w 1 egzemplarzu w wersji papierowej.
 
Wnioski należy składać bezpośrednio w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.
Limit środków dostępnych w konkursie:  150.000,00 zł
Liczba minimalnych wymagań, których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji wynosi 4 punkty.


Szczegółowe informacje o zasadach przygotowania i składania wniosków oraz:

 • wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy
 • wzory załączników niezbędnych do realizacji operacji
 • wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD
 • wzory formularzy niezbędnych do wyboru operacji przez LGD
 • kryteria wyboru operacji przez LGD, określone w Lokalnej Strategii Rozwoju


znajdują się w siedzibach oraz na stronach internetowych następujących instytucji:

 • Fundacji Lokalna Grupa Działania WIECZNO - www.lgdwieczno.pl
 • Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego – www.mojregion.eu 
 • Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – www.arimr.gov.pl

Informacje udzielane są w biurze Fundacji Lokalna Grupa Działania WIECZNO
ul. Mickiewicza 12, 87-200 Wąbrzeźno. Od poniedziałku do piątku w godzinach
7:15-15:15. Pytania należy kierować na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub telefonicznie:  56/687-75-35.

Dokumenty do pobrania:


„Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”

 

 Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego
informuje o możliwości składania za pośrednictwem
Fundacji Lokalna Grupa Działania WIECZNO

wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania
 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”
dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy
dla działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Termin składania wniosków:  od  12 października 2011 r. – 28 października 2011 r.

Miejsce składania wniosków:
biuro Fundacji Lokalna Grupa Działania WIECZNO ul. Mickiewicza 12, 87 – 200 Wąbrzeźno, w godzinach: 7:15 - 15:15 w dni robocze od poniedziałku do piątku.

Tryb składania wniosków:
Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w 1 egzemplarzu w wersji papierowej.
 
Wnioski należy składać bezpośrednio w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.
Limit środków dostępnych w konkursie: 150.000,00 zł.
Liczba minimalnych wymagań, których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji wynosi 4 punkty.

Szczegółowe informacje o zasadach przygotowania i składania wniosków oraz:

 • wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy 
 • wzory załączników niezbędnych do realizacji operacji
 • wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD 
 • wzory formularzy niezbędnych do wyboru operacji przez LGD 
 • kryteria wyboru operacji przez LGD, określone w Lokalnej Strategii Rozwoju

znajdują się w siedzibach oraz na stronach internetowych następujących instytucji:

 • Fundacji Lokalna Grupa Działania WIECZNO – www.lgdwieczno.pl
  Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego – www.mojregion.eu
 • Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – www.arimr.gov.pl

Informacje udzielane są w biurze Fundacji Lokalna Grupa Działania WIECZNO ul. Mickiewicza 12, 87-200 Wąbrzeźno. Od poniedziałku do piątku w godzinach 7:15 – 15:15. Pytania należy kierować na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub telefonicznie:  56/687-75-35.

Dokumenty do pobrania:


Odnowa i rozwój wsi

 

 Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego
informuje o możliwości składania za pośrednictwem
Fundacja Lokalna Grupa Działania WIECZNO

wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania
 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”
dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy
dla działania „Odnowa i rozwój wsi”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Termin składania wniosków:  10 sierpnia 2011 r. – 08 września 2011 r.

Miejsce składania wniosków:
biuro Fundacji Lokalna Grupa Działania WIECZNO, ul. Mickiewicza 12, 87-200 Wąbrzeźno, w godzinach: od  7:15 do 15:15  w dni robocze od poniedziałku do piątku.

Tryb składania wniosków:
Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w 1 egzemplarzu w wersji papierowej.
 
Wnioski należy składać bezpośrednio w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.
Limit środków dostępnych w konkursie: 1.197.914,00 zł
Liczba minimalnych wymagań, których spełnienie jest niezbędne do wyboru małego projektu wynosi 5 punktów

Szczegółowe informacje o zasadach przygotowania i składania wniosków oraz:

 • wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy 
 • wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD 
 • wzory formularzy niezbędnych do wyboru operacji przez LGD 
 • kryteria wyboru operacji przez LGD, określone w Lokalnej Strategii Rozwoju

znajdują się w siedzibach oraz na stronach internetowych następujących instytucji:
• Fundacja Lokalna Grupa Działania WIECZNO – www.lgdwieczno.pl
• Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
– www.mojregion.eu

Informacje udzielane są w biurze Fundacji Lokalna Grupa Działania WIECZNO, ul. Mickiewicza 12 87-200 Wąbrzeźno. Od poniedziałku do piątku w godzinach 7:15-15:15. Pytania należy kierować na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.   lub telefonicznie: 056/6877535.

Dokumenty do pobrania:


 Małe projekty

 

 Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego
informuje o możliwości składania za pośrednictwem
Fundacja Lokalna Grupa Działania WIECZNO

wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania
„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”
w zakresie małych projektów,
 tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach
Osi 3 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,
ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej Osi.

Termin składania wniosków:  10 sierpnia 2011 r. – 08 września 2011 r.

Miejsce składania wniosków:
biuro Fundacji Lokalna Grupa Działania WIECZNO, ul. Mickiewicza 12, 87-200 Wąbrzeźno, w godzinach: od  7:15 do 15:15  w dni robocze od poniedziałku do piątku.

Tryb składania wniosków:
Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w 1 egzemplarzu w wersji papierowej.
 
Wnioski należy składać bezpośrednio w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.
Limit środków dostępnych w konkursie: 160 000,00 zł
Liczba minimalnych wymagań, których spełnienie jest niezbędne do wyboru małego projektu wynosi 5 punktów

Szczegółowe informacje o zasadach przygotowania i składania wniosków oraz:

 • wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy 
 • wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD 
 • wzory formularzy niezbędnych do wyboru operacji przez LGD 
 • kryteria wyboru operacji przez LGD, określone w Lokalnej Strategii Rozwoju

znajdują się w siedzibach oraz na stronach internetowych następujących instytucji:
• Fundacja Lokalna Grupa Działania WIECZNO – www.lgdwieczno.pl
• Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
– www.mojregion.eu

Informacje udzielane są w biurze Fundacji Lokalna Grupa Działania WIECZNO, ul. Mickiewicza 12 87-200 Wąbrzeźno. Od poniedziałku do piątku w godzinach 7:15-15:15. Pytania należy kierować na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.   lub telefonicznie: 056/6877535.

Dokumenty do pobrania:


 Konkursy 2010

 

 „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”


Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego
informuje o możliwości składania za pośrednictwem
Fundacji Lokalna Grupa Działania WIECZNO

wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013


Termin składania wniosków:
od 8 listopada 2010 r. do  22 listopada 2010 r.

Miejsce składania wniosków:
Biuro Fundacji Lokalna Grupa Działania WIECZNO ul. Mickiewicza 12, 87 – 200 Wąbrzeźno w godzinach: od 7:15 do 15:15 w dni robocze od poniedziałku do piątku.

Tryb składania wniosków:
Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w 1 egzemplarzu w wersji papierowej.
 
Wnioski należy składać bezpośrednio w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.
Limit środków dostępnych w konkursie:  80 000,00 zł

Szczegółowe informacje o zasadach przygotowania i składania wniosków oraz:

 • wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy
 • wzory załączników niezbędnych do realizacji operacji
 • wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD
 • wzory formularzy niezbędnych do wyboru operacji przez LGD

kryteria wyboru operacji przez LGD, określone w Lokalnej Strategii Rozwoju znajdują się w siedzibach oraz na stronach internetowych następujących instytucji:

 • Fundacji Lokalna Grupa Działania WIECZNO – www.lgdwieczno.pl
 • Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego – www.mojregion.eu
 • Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – www.arimr.gov.pl


Informacje udzielane są w Biurze Fundacji Lokalna Grupa Działania WIECZNO w Wąbrzeźnie, ul. Mickiewicza 12, 87-200 Wąbrzeźno. Od poniedziałku do piątku w godzinach 7:15 – 15:15. Pytania należy kierować na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub telefonicznie:  56/6877535
 

Dokumenty do pobrania:


Informujemy, że są dostępne nowe formularze wniosków opracowane na podstawie ustawy z dnia 12 Lutego 2010 r. o zmianie ustawy o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej. Umożliwiają one wnioskodawcom ubieganie się o zaliczkowe finasowanie operacji od dnia 10 maja br .

Pliki do pobrania >>


 
,,Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw"


Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego informuje o możliwości składania za pośrednictwem Fundacji Lokalna Grupa Działania WIECZNO wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działania 312 „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Termin składania wniosków:
od 12 lipca 2010 r. do 03 sierpnia 2010 r.

Miejsce składania wniosków:
Biuro Fundacji Lokalna Grupa Działania WIECZNO ul. Mickiewicza 12/1 87 – 200 Wąbrzeźno w godzinach: od 07:15 do 15:15 w dni robocze od poniedziałku do piątku.

Tryb składania wniosków:
Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w 1 egzemplarzu w wersji papierowej.
 
Wnioski należy składać bezpośrednio w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.
Limit środków dostępnych w konkursie:  100 000,00 zł
Szczegółowe informacje o zasadach przygotowania i składania wniosków oraz:

 • wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy 
 • wzory załączników niezbędnych do realizacji operacji
 • wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD 
 • wzory formularzy niezbędnych do wyboru operacji przez LGD 
 • kryteria wyboru operacji przez LGD, określone w Lokalnej Strategii Rozwoju

znajdują się w siedzibach oraz na stronach internetowych następujących instytucji:

 • Fundacji Lokalna Grupa Działania WIECZNO – www.lgdwieczno.pl
 • Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  – www.mojregion.eu
 • Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – www.arimr.gov.pl


Informacje udzielane są w Biurze Fundacji Lokalna Grupa Działania WIECZNO. Pytania należy kierować na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub telefonicznie:  56/6877535
 

Dokumenty do pobrania:

Oświadczenie o etatach
Oświadczenie o operacji proekologicznej
Oświadczenie wnioskodawcy
Oświadczeniew zakresie wykonywanych Zadan
Oświadczenie o wpisywaniu się operacji
Oświadczenie o posiadaniu statusu mikroprzedsiębiorcy
Oświadczenie Wnioskodawcy o uzyskanej pomocy de minimis

Plik z oświadczeniami >>


FAQ - Najczęściej zadawane pytania (MAŁE PROJEKTY)


 

Małe projekty

Zarząd Województwa Kujawsko- Pomorskiego informuje o możliwości składania za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania (LGD ) - Fundacja Lokalna Grupa Działania WIECZNO wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie małych projektów tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej Osi

Termin skłądania wniosków:
19 Kwietnia 2010 r. - 18 Maja 2010 r.

Miejsce składania wniosków :
Wnioski należy składać bezpośrednio w biurze Fundacji LGD WIECZNO, ul. Mickiewicza 12/1, 87-200 Wąbrzeźno, od poniedziałku do piątku w godz. 07:15-15:15

Tryb składania wniosków :
Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w 1 egzemplarzu w wersji papierowej. 
 
Wnioski należy składać bezpośrednio w terminie i miejscu wskazanym w ogłoszeniu. 

Limitu środków dostępnych w konkursie: 160 000,00 zł

Szczegółowe informacje o zasadach przygotowania i składania wniosków oraz :

 • Wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy
 • Wykaz niezbędnych dokumentów
 • Wzory formularzy
 • Kryteria określone w lokalnej strategii rozwoju
 • Wzór formularza wniosku o wyprzedzające finansowanie

Kryteria wyboru operacji przez LGD, określone w Lokalnej Strategii Rozwoju znajdują się w siedzibach oraz na stronach internetowych następujących instytucji:

 • Fundacja Lokalna Grupa Działania WIECZNO - www.lgdwieczno.pl
 • Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego - www.fundusze.kujawsko -pomorskie.pl

Informacje udzielane są w Biurze Fundacji Lokalna Grupa Działania WIECZNO, ul. Mickiewicza 12/1 87-200 Wąbrzeźno. Pytania należy kierować na adres e -mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  lub telefonicznie: 56 6877535

Dokumenty do pobrania:


 

Odnowa i rozwój wsi

Informacja o możliwości składania wniosków

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego informuje o możliwości składania za pośrednictwem Fundacji Lokalna Grupa Działania WIECZNO wniosków o przyznanie Pomocy w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii Rozwoju", odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działania "Odnowa i Rozwój Wsi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Termin składania wniosków:

od 04.01.2010 do 28.01.2010 r.

Miejsce składania wniosków:
Wnioski należy składać bezpośrednio w biurze Fundacji LGD WIECZNO, ul. Mickiewicza 12, 87-200 Wąbrzeźno, od poniedziałku do piątku w godz. 07:15-15:15

Tryb składania wniosków:
Wnioski wraz z załącznikami należy składać na formularzach w 1 egzemplarzu w wersji odpowiednich papierowej .
 
Wnioski należy składać bezpośrednio w terminie wskazanym miejscu i ogłoszeniu

Limitu środków dostępnych W konkursie : 1 490 050,00 zł

Dokumenty do pobrania:

Szczegółowe informacje o zasadach przygotowania i składania wniosków znajdują się w siedzibie fundacji oraz na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
- www.fundusze.kujawsko -pomorskie.pl

Informacje udzielane są w biurze Fundacji Lokalna Grupa Działania WIECZNO, ul. Mickiewicza 12, 87-200 Wąbrzeźno. Pytania należy kierować na adres e -mail: fundacja@lgdwieczno.plLub telefonicznie: 056 6877535.

Do kompetencji Rady Programowej należy:

- wybór projektów w ramach konkursów grantowych ogłaszanych przez Fundację, które będą finansowane przez Fundację;

- wybór do realizacji operacji, o których mowa w art. 62 ust. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), w ramach opracowanej przez Fundację Lokalnej Strategii Rozwoju.

Skład Rady:

Bartoszewski Wojciech
Ciupak Marianna
Kania Joanna
Kornacka Agnieszka
Kozłowski Piotr
Polińska Magdalena
Pulkowska Anna
Romański Tadeusz
Smolińska Grażyna  

Nowa strategia rozwoju

konsultacje spoleczne

Nabory wniosków

nabor wnioskow

Stypendia pomostowe

Stypendia Pomostowe dla studentow

RPO WK-P 2014-2020

siegamy po wiecej

siegamy po wiecej 4

Projekty współpracy

Projekty współpracy

Wdrażanie strategii

Unia Europejska

RODO

Wnioski pisanie

facebook

Ostatnie wiadomości

Bitwa regionów 2024

Rozpoczęła się kolejna IX edycja konkursu ...

Weź udział w szkoleniu ...

  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania ...

„Leki z Bożek apteki – ...

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w ...

Poznaj region z ...

Wycieczki, warsztaty, gry terenowe, rajdy piesze ...

Scroll to top

logo 2