#INWESTYCJE INFRASTRUKTURALNE    #PROJEKTY SPOŁECZNE    #WSPARCIE BIZNESU    #INICJATYWY KULTURALNE

Dzisiaj jest: 23 Lipiec 2024    |    Imieniny obchodzą: Bogna, Brygida, Apolinary

Miasto Wąbrzeźno

Gmina Dębowa Łąka

Gmina Książki

Newsletter

team 3Zapraszamy do udziału w warsztacie refleksyjnym nt. efektów wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju obszaru Ziemi Wąbrzeskiej na lata 2016-2022. Spotkanie rozpocznie się 26 lutego 2023 r. o godz. 9.00. Warsztat odbędzie się w formie stacjonarnej. Miejsce spotkania: siedziba Stowarzyszenia - ul. Grudziądzka 9 w Wąbrzeźnie, sala konferencyjna.

W czasie spotkania zostaną omówione następujące tematy:

1. Postęp finansowy i rzeczowy w realizacji strategii
2. Postęp w realizacji procesu naborów wniosków
3. Wystąpienia wnioskodawców/ beneficjentów/ grantobiorców
4. Nowy okres programowania:
    1) Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2023-2029
    2) Harmonogram naboru wniosków
    3) Procedury wyboru operacji i grantobiorców
    4) Kryteria wyboru operacji

Takie nietypowe spotkanie pozwala dokonać analizy efektywności i jakości wdrażania lokalnej strategii. Dyskusja, w której udział biorą przedstawiciele różnych grup interesu, umożliwia dokonanie bieżącej oceny procesu wdrażania i jego efektów oraz zmian w otoczeniu strategii, przy uwzględnieniu głosów przedstawicieli lokalnych grup interesu reprezentujących sektor publiczny, społeczny, gospodarczy oraz mieszkańców.

Do udziału w warsztatach zapraszamy zarówno osoby bezpośrednio zaangażowane w działania LGD – członków Zarządu, Rady Programowej i Komisji Rewizyjnej, a także przedstawicieli beneficjentów, organizacji pozarządowych, urzędów, przedsiębiorców, mieszkańców obszaru działania naszej grupy oraz Urzędu Marszałkowskiego.

Osoby zainteresowane prosimy o zgłoszenia pod numerem telefonu 56 470 89 08 do dnia 23 lutego lub na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. .  

RymowankaKasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza dzieci do udziału w konkursie ogłoszonym pod hasłem: „Bezpiecznie na wsi mamy, bo o zdrowie dbamy”

Uczestnikami konkursu mogą być dzieci urodzone w latach 2009-2013, których przynajmniej jeden rodzic/opiekun prawny podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w okresie przyjmowania zgłoszeń do konkursu.

Zadanie konkursowe polega na ułożeniu rymowanki (min. 4 wersy, max. 30), odnoszącej się do zakresu merytorycznego kampanii prewencyjnych realizowanych przez KRUS w ramach projektu „Bezpieczny Rolnik, Bezpieczna Wieś, tj., popularyzującej zasady ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym oraz wiedzę o zagrożeniach wypadkowych.

Przy tworzeniu konkursowych rymowanek dzieci powinny pamiętać o wykorzystaniu przynajmniej sześciu słów, spośród: zdrowie, życie, projekt, wieś, rolnik, wypadek, choroba, profilaktyka, przyczyna, maszyna, bezpieczeństwo, rodzina.

Czytaj więcej...

ankieta grafikaBeneficjenci poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, zgodnie z umową o przyznaniu pomocy, podpisaną z Zarządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację projektu, który uzyskał dofinansowanie za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Ziemia Wąbrzeska, są zobowiązani do przekazywania Lokalnej Grupie Działania informacji niezbędnych do monitorowania wdrażania strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR).

Ankietę monitorującą należy wypełnić na podstawie danych z wniosku o przyznanie pomocy, umowy o przyznaniu pomocy oraz wniosku o płatność, uwzględniając ewentualne uzupełnienia dokonane na wezwanie Instytucji Wdrażającej.

Każda ankieta dotyczy jednego projektu - w przypadku realizacji przez beneficjenta kilku projektów prosimy o wypełnienie oddzielnej ankiety dla każdego projektu.

Czytaj więcej...

danie biedronkaProgram „Danie Wspólnych Chwil” realizowany przez Fundację Biedronki, to program skierowany do seniorów dotkniętych lub zagrożonych samotnością i prowadzony we współpracy z kołami gospodyń wiejskich, które organizują spotkania przy wspólnym stole dla osób starszych.

W Programie mogą wziąć udział:

a) Koła Gospodyń Wiejskich zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich prowadzonym przez ARiMR;
b) Kółka Rolnicze lub stowarzyszenia wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich prowadzonego przez ARiMR;
c) Kółka rolnicze lub stowarzyszenia działające jako koło gospodyń wiejskich, powstałe przez wejściem w życie ustawy z dnia 9 listopada 2018r., o kołach gospodyń wiejskich, które nie złożyły wniosku na podstawie art. 34 ww. ustawy o wpis do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich, a tym samym funkcjonują w oparciu o przepisy obowiązujące przed wejściem w życie ustawy o kołach gospodyń wiejskich;
d) Kółka rolnicze lub stowarzyszenia działające na rzecz obszarów wiejskich, które brały udział w edycji II Programu i wyrażą wolę kontynuacji udziału w Programie. Uczestnicy I i II edycji programu wypełniają wniosek przez swoje konto na Platformie KGW.

Zgłoszenia do programu przyjmowane są do 29.02.2024 r. lub dłużej w przypadku dostępności miejsc.

Więcej informacji oraz regulamin programu: https://daniewspolnychchwil.pl/#rekrutacja-2024.  

stopwatchZapraszamy członków zespołu roboczego ds. opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2029 do włączenia się w proces konsultacji kryteriów wyboru. Powołanie zespołu uchwałą Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Wąbrzeska uzasadniała potrzeba włączenia w proces uzgadniania również powiązanych z Lokalną Strategią Rozwoju dokumentów przedstawicieli różnych organów stowarzyszenia i grup interesu z obszaru strategii.

Każdy z członków zespołu może wnieść swoje uwagi do projektu kryteriów wyboru do 8 lutego bezpośrednio w godzinach pracy Biura LGD lub pocztą elektroniczną.

Przypominamy - do zespołu powołani zostali:

1. Władysław Łukasik
2. Zenon Wilczyński
3. Lidia Czyżak
4. Jerzy Kisielewski
5. Elżbieta Trzepałkowska
6. Natalia Kluska
7. Mateusz Rutkowski
8. Maciej Rataj
9. Michalina Balawajder
10. Kamila Lewandowska
11. Monika Bochat
12. Aleksandra Jankowska
13. Dariusz Kuna
14. Agata Szczutowska
 

Nowa strategia rozwoju

konsultacje spoleczne

Nabory wniosków

nabor wnioskow

Stypendia pomostowe

Logo stypendia pomostowe

RPO WK-P 2014-2020

siegamy po wiecej

siegamy po wiecej 4

Projekty współpracy

Projekty współpracy

Wdrażanie strategii

Unia Europejska

RODO

Wnioski pisanie

facebook

Ostatnie wiadomości

„Wieś nam w duszy gra”

Konkurs „Wieś nam w duszy gra” jest ...

„Strażacy w akcji”

Stowarzyszenie Dziennikarzy im. Władysława ...

Paszport turystyczny

Ruszyła kolejna edycja Konkursu Paszportu ...

Stypendium na II, III, i ...

Jak co roku, stypendyści którzy otrzymali ...

Scroll to top

logo 2