#INWESTYCJE INFRASTRUKTURALNE    #PROJEKTY SPOŁECZNE    #WSPARCIE BIZNESU    #INICJATYWY KULTURALNE

Dzisiaj jest: 7 Luty 2023    |    Imieniny obchodzą: Romuald, Ryszard, Teodor

Miasto Wąbrzeźno

Gmina Dębowa Łąka

Gmina Książki

PRZYŁĄCZ SIĘ DO LGD

handToruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. jako Operator „Regionalnego Funduszu Szkoleniowego” ogłasza nabór wniosków o udzielenie wsparcia na usługi rozwojowe zarejestrowane w Bazie Usług Rozwojowych nr 28/09/2022. Wielkość środków przeznaczonych na nabór nr 28/09/2022 wynosi: 2 500 000,00 zł.

Maksymalny poziom dofinansowania wynosi od 50% do 80% wydatków kwalifikowanych.

Wnioski o udzielenie wsparcia mogą zostać złożone przez przedsiębiorstwa posiadające:
 - status mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy
 - siedzibę lub jednostkę organizacyjną na terenie województwa kujawsko-pomorskiego,
 - diagnozę potrzeb rozwojowych przeprowadzoną przez konsultantów Operatora/Partnerów (nie dotyczy jedynie przedsiębiorców, którzy uzyskali wsparcie w postaci analizy potrzeb rozwojowych lub planów rozwoju w ramach Działania 2.2. PO WER).

Do wsparcia w ramach projektu kwalifikują się wnioski o udzielenie wsparcia obejmujące usługi rozwojowe wpisane do Bazy Usług Rozwojowych, dostępnej pod adresem www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl.

Maksymalna wartość dofinansowania przewidziana na jednego przedsiębiorcę wynosi:

 - mikroprzedsiębiorstwa - 10 000, 00 zł
 - małe przedsiębiorstwa - 30 000, 00 zł oraz maksymalna wartość usług doradczych nie może być wyższa niż 20 000,00 zł
 - średnie przedsiębiorstwa – 100 000,00 zł oraz maksymalna wartość usług doradczych nie może być wyższa niż 30 000,00 zł,
przy czym wartość dofinansowania pojedynczej usługi rozwojowej dla jednego uczestnika oddelegowanego przez przedsiębiorcę nie może przekroczyć kwoty 5000 zł bez względu na poziom dofinansowania i koszt usługi rozwojowej.

Czytaj więcej...

2022.10.13 plakatLokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Bydgoszczy serdeczne zaprasza do udziału w bezpłatnym webinarium poświęconym projektowi „Systemic Age Management” (SAM). SAM to innowacyjny, kompleksowy program przygotowujący kadrę zarządzającą przedsiębiorstwami z sektora MŚP do zarządzania wiekiem i różnorodnością w firmie. Program zbudowany został dzięki doświadczeniu partnerów projektu z Niemiec, Litwy oraz polskich i opiera się na najlepszych praktykach zarządzania, coachingu, psychologii, neuroaktywizacji z Europy.

Projekt wdraża strategiczne rozwiązania na rzecz utrzymania aktywności zawodowej pracowników w wieku przedemerytalnym i emerytalnym w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach (MMŚP).

Celem webinarium jest przedstawienie założeń projektu. Uczestnicy będą mogli zapoznać się z informacjami na temat projektu oraz uzyskać odpowiedzi na najważniejsze pytania, dotyczące m.in.: zasad naboru i rekrutacji, celu projektu, do kogo jest skierowany, korzyści z uczestnictwa.

Data: 13.10.2022 r. godz. 10:00-11:00

Uczestnicy

Webinarium skierowane jest do:

Czytaj więcej...

Plakat kurs1 2022 09 29Po raz czwarty Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza dzieci rolników urodzonych w latach 2008–2016 do udziału w kursie e-learningowym „Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy”, który w nowoczesnej formie przybliża wiedzę o zagrożeniach wypadkowych w gospodarstwach rolnych, a także uczy prawidłowych zachowań podczas przebywania na terenie obejścia.

Aby wziąć udział w losowaniu nagród należy:

1. zrealizować kurs dostępny na stronie internetowej prewencja.krus.gov.pl i rozwiązać test końcowy;

Uwaga! Należy wpisać swoje dane, zanim zacznie się realizować szkolenie.

2. pobrać certyfikat ukończenia kursu oraz formularz zgłoszeniowy;
3. przesłać do 6 listopada 2022 r. certyfikat oraz wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy pocztą tradycyjną na adres: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, al. Niepodległości 190, 00-608 Warszawa lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: hulajnoga(at)krus.gov.pl z dopiskiem w tytule: „Kurs e-learningowy dla dzieci”.

Czytaj więcej...

smiley28 września 2022 r. odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Wąbrzeska. W czasie posiedzenia zatwierdzono sprawozdanie z działalności oraz sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia za 2021 r., a Zarząd otrzymał absolutorium.

W załączeniu:

Sprawozdanie z działalności za 2021 r.
Sprawozdanie finansowe za 2021 r.

forestW dniu 26 września 2022r. powołano Lokalne Partnerstwo Wodne (LPW), którego celem jest podjęcie wspólnych działań w zakresie szeroko pojętej gospodarki wodą. Założycielami LPW są: Gmina Dębowa Łąka, Gmina Książki, Gmina Płużnica, Gmina Ryńsk, Gmina Miasto Wąbrzeźno, Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie, Gminna Spółka Wodna Wąbrzeźno, GSW Płużnica, GSW Dębowa Łąka, GSW Książki, Spółka Drenarska „Stary Zieleń”, Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie – PZDR w Wąbrzeźnie, Zarząd Zlewni w Toruniu – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Wąbrzeska.

Spośród członków Lokalnego Partnerstwa na rzecz Wody powiatu wąbrzeskiego wybrano Przewodniczącego Rady Partnerstwa Marcina Sitkowskiego oraz zastępcę Krzysztofa Zielińskiego. Lokalne Partnerstwo Wodne (LPW) to dobrowolne, nieformalne zrzeszenie osób i podmiotów, które są zainteresowane lub zaangażowane w gospodarowanie wodą na danym obszarze. Forma prawna funkcjonowania LPW jest dowolna i zależna od potrzeb.

Czytaj więcej...

Nowa strategia rozwoju

konsultacje spoleczne

Nabory wniosków

nabor wnioskow

Stypendia pomostowe

Stypendia Pomostowe dla studentow

RPO WK-P 2014-2020

siegamy po wiecej

siegamy po wiecej 4

Projekty współpracy

Projekty współpracy

Biuletyn Informacyjny

Biuletyn

Wdrażanie strategii

Unia Europejska

RODO

Wnioski pisanie

facebook

Plan komunikacji

Plan komunikacji

Ostatnie wiadomości

Walne Zebranie Członków

W dniu 15 lutego 2023 r. (środa) o godz. 9.00, w ...

XIII Ogólnopolski ...

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ...

„Gospodynie do dzieła!”

Fundacja BGK im. J. K. Steczkowskiego z siedzibą ...

Konkurs na najlepszą ...

Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej ...

Scroll to top

logo 2