#INWESTYCJE INFRASTRUKTURALNE    #PROJEKTY SPOŁECZNE    #WSPARCIE BIZNESU    #INICJATYWY KULTURALNE

Dzisiaj jest: 26 Wrzesień 2023    |    Imieniny obchodzą: Justyna, Łucja, Cyprian

Miasto Wąbrzeźno

Gmina Dębowa Łąka

Gmina Książki

PRZYŁĄCZ SIĘ DO LGD

 

logo 3 2

Przedmiotem projektu jest wspólna realizacja warsztatów dla kobiet w celu zaktywizowania ich do podjęcia własnej działalności gospodarczej. Szkolenia te będą obejmowały tematykę stylizacji i wizażu. Planuje się też zorganizować warsztaty z psychologiem w celu podniesienia własnej wartości i pewności siebie. Jednocześnie w ramach projektu każdy z partnerów zrealizuje zadanie dodatkowe. Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby wykona długopisy reklamowe, LGD Dorzecze Bobrzy zorganizuje wyjazd studyjny, LGD Dolina Wełny zorganizuje szkolenie z Savoir -Vivre oraz LGD Ziemia Wąbrzeska zakupi Vouchery dla uczestniczek szkoleń i smartbandy.

Cel projektu: "Stworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości wśród kobiet poprzez organizację warsztatów aktywizujących w terminie do złożenia wniosku o płatność ostateczną".

Planowane wyniki operacji: 15 osób objętych wsparciem.

Grupę docelową stanowią kobiety zamierzające podjąć działalność gospodarczą. Tak zrealizowany projekt pozwoli na osiągnięcie celu którego koszt został oszacowany na podstawie analizy rynku w zakresie ww. usług. Efektami zrealizowanego projektu będą: 17 dni warsztatowych, 228 uczestniczek warsztatów dla kobiet, 1000szt. długopisów reklamowych, 20 kobiet uczestniczących w wizycie studyjnej oraz 45szt. materiałów promocyjnych (vouchery, smartbandy). Innowacyjność projektu polega na tym, iż tego typu warsztaty nie odbywały się do tej pory na terenach LGD uczestniczących w projekcie. Taka forma aktywizacji kobiet jest jedynie popularna w dużych miastach, natomiast na terenach wiejskich jest to bardzo rzadkie, a wręcz niespotykane.

Wartość uzyskanego dofinansowania: 18 320,00 zł.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Partnerzy projektu:

1. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Wąbrzeska
2. Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby
3. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecze Bobrzy
4. Stowarzyszenie „Dolina Wełny” 

Nowa strategia rozwoju

konsultacje spoleczne

Kulturalnie zdrowo i sportowo

kulturalnie zdrowo sportowo

Nabory wniosków

nabor wnioskow

Stypendia pomostowe

Stypendia Pomostowe dla studentow

RPO WK-P 2014-2020

siegamy po wiecej

siegamy po wiecej 4

Projekty współpracy

Projekty współpracy

Biuletyn Informacyjny

Biuletyn

Wdrażanie strategii

Unia Europejska

RODO

Wnioski pisanie

facebook

Plan komunikacji

Plan komunikacji

Ostatnie wiadomości

Z rewizytą w Małopolsce. ...

„Dywersyfikacja dochodów ...

Z rewizytą w Małopolsce. ...

„Dywersyfikacja dochodów ...

Z rewizytą w Małopolsce. ...

„Dywersyfikacja dochodów ...

Z rewizytą w Małopolsce. ...

„Dywersyfikacja dochodów ...

Scroll to top

logo 2