#INWESTYCJE INFRASTRUKTURALNE    #PROJEKTY SPOŁECZNE    #WSPARCIE BIZNESU    #INICJATYWY KULTURALNE

Dzisiaj jest: 3 Lipiec 2022    |    Imieniny obchodzą: Anatol, Jacek, Tomasz

Miasto Wąbrzeźno

Gmina Dębowa Łąka

Gmina Książki

PRZYŁĄCZ SIĘ DO LGD

playground2 czerwca 2022 r. odbyło się posiedzenie Rady Programowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Wąbrzeska, w czasie którego dokonano oceny i wyboru wniosków o przyznanie pomocy. W ramach naboru na rozwój infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej udostępniono kwotę 275 041,83 Euro pochodzącą z EFRROW.
W czasie posiedzenia dokonano wyboru 3 wniosków o przyznanie pomocy na rozwój infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej, co pomniejszy budżet strategii o 1 100 166,26 zł.Listy operacji wybranych:
Nabór 2/2022 – infrastruktura rekreacyjno-turystyczna

Więcej informacji w zakładce:
Nabory wniosków

business1 i 2 czerwca 2022 r. odbyły się posiedzenia Rady Programowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Wąbrzeska, w czasie których oceniono wnioski o przyznanie pomocy w zakresie podejmowania działalności gospodarczej. Pula środków w konkursie pozwoliła na przyznanie 10 premii w wysokości 83 500,00 zł każda, uwzględniając aktualny kurs euro. Poniżej prezentujemy listę operacji wybranych do finansowania. Przypominamy, że w ramach tegorocznego naboru udostępniliśmy kwotę 183 543,24 Euro, co po kursie 4,00 zł za Euro daje 734 172,96 zł, a wnioski o przyznanie pomocy złożyło 14 mieszkańców z naszego obszaru działania.

Lista operacji wybranych zgodnie z ilością punktów uzyskanych w ramach oceny zgodności operacji wg lokalnych kryteriów wyboru - PDF  

earth dayGmina Miasto Wąbrzeźno realizująca projekt „Ekoaktywni z LGD!” współfinansowany ze środków Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność Działania 11.1 Włączenie Społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, zaprasza we wtorek 7 czerwca o godz. 16.00 do Wąbrzeskiego Domu Kultury na wykład pt. „Zero waste dla początkujących”. Wykład wygłosi członkini Polskiego Stowarzyszenia Zero Waste, Sylwia Sikorska. Stowarzyszenie działa od 2017 roku na rzecz promocji bezodpadowego stylu życia i wdrażania gospodarki o obiegu zamkniętym.

Podczas wykładu uczestnicy dowiedzą się czym jest zero waste, jakie są bezodpadowe alternatywy dla jednorazówek. Będą mogli dowiedzieć się jak zacząć swoją przygodę z bezodpadowym stylem życia i jak unikać najczęściej popełnianych błędów.

Uczestnicząc w wykładzie dowiesz się m.in.:

Czytaj więcej...

strazAgencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zaprasza do udziału w konkursie pt. „Zapaleni do pomocy”, który kierowany jest do wszystkich strażaków i jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z obszarów wiejskich. Ideą konkursu jest zaprezentowanie różnorodnych inicjatyw społecznych rodzących się na wsiach i w małych miejscowościach, których inicjatorami i współtwórcami są strażacy-ochotnicy.

Na konkurs można zgłosić dowolne nagranie filmowe lub prezentację multimedialną, które przedstawiają efekty działalności strażaków-ochotników w swoich lokalnych społecznościach. Chodzi o wszelkie inicjatywy związane z aktywnością strażaków w ich miejscu zamieszkania, z zastrzeżeniem, że nie są to działania bezpośrednio wynikające z udziału OSP w akcjach ratowniczo-gaśniczych. Działania takie to np. budowa czy remont obiektów użyteczności publicznej, zaangażowanie w tworzenie klubów i świetlic, organizacja imprez rekreacyjnych i kulturalnych, pokazy sprawności itp. Do konkursu mogą być zgłoszone aktywności lokalne z okresu po 1 stycznia 2019 roku.

Czytaj więcej...

teamInformujemy, że 2 czerwca 2022 r. odbędzie się posiedzenie Rady Programowej, w czasie którego zostaną zaktualizowane listy operacji wybranych w ramach naborów: 5/2019 w zakresie działań infrastrukturalnych przyczyniających się do rewitalizacji społeczno-gospodarczej miejscowości wiejskich - w szczególności o dużej koncentracji negatywnych zjawisk społecznych - zmierzające do ożywienia społeczno-gospodarczego danego obszaru i poprawy warunków uczestnictwa osób zamieszkujących obszary problemowe w życiu społecznym i gospodarczym; oraz I/RPO/EFS/2021 w zakresie działań na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak kluby pracy i aktywizacja społeczno-zawodowa.

Przypominamy, że w ramach naboru udostępniono środki w wysokości 4 240 000,00 zł, natomiast nabór 1/RPO/EFS/2021 zakładał maksymalną wartość grantu na poziomie 150 000,00 zł

Zaproszenie na posiedzenie Rady Programowej

Nowa strategia rozwoju

konsultacje spoleczne

Nabory wniosków

nabor wnioskow

Stypendia pomostowe

Stypendia Pomostowe dla studentow

RPO WK-P 2014-2020

siegamy po wiecej

Projekty współpracy

Projekty współpracy

Biuletyn Informacyjny

Biuletyn

RODO

Wnioski pisanie

facebook

Plan komunikacji

Plan komunikacji

Ostatnie wiadomości

Ograniczenia w ...

Informujemy, że 29 czerwca w godz. 9.00 – ...

„Świat się kręci wokół ...

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaprasza do ...

Stypendia dla studentów ...

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia ...

W Wałyczu też ...

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia ...

Scroll to top

logo 2