#INWESTYCJE INFRASTRUKTURALNE    #PROJEKTY SPOŁECZNE    #WSPARCIE BIZNESU    #INICJATYWY KULTURALNE

Dzisiaj jest: 18 Kwiecień 2024    |    Imieniny obchodzą: Apoloniusz, Bogusława, Bogusław

Miasto Wąbrzeźno

Gmina Dębowa Łąka

Gmina Książki

Newsletter

businessW terminie do 8 lutego 2024 r. zapraszamy mieszkańców, przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji pozarządowych i samorządu do udziału w konsultacjach nt. kryteriów wyboru operacji i grantów w ramach przedsięwzięć Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2029.

Przyjęty w nowym okresie podział kryteriów wiąże się ze spełnieniem kryteriów dostępowych i jakościowych, które wynikają z wymogów programowych i zaplanowania na poziomie strategii przedsięwzięć dedykowanych określonej grupie wnioskodawców.

Spełnienie kryteriów dostępowych i jakościowych przez wniosek o wparcie lub wniosek o powierzenie grantu umożliwia jego ocenę na podstawie kryteriów punktowych, które umożliwiają rankingowanie projektów w ramach danego naboru.

Zaproponowane kryteria punktowe wynikają częściowo z założeń Lokalnej Strategii Rozwoju i stanowią odpowiedź na zakres interwencji realizowanej poprzez każde z przedsięwzięć. Jednak równie cenne jest zdanie naszych mieszkańców, przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji pozarządowych i samorządu, bo przecież oni będą działań w ramach wdrażania strategii.

Uwagi, sugestie lub propozycje należy zgłaszać pod adresem e-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

lub w Biurze LGD, które mieści się przy ul. Grudziądzkiej 9 w Wąbrzeźnie.

Projekt kryteriów wyboru  

newsletter2Serdecznie zapraszamy do zapisania się na nasz Newsletter, dzięki któremu będziemy dzielili się z Państwem informacjami o bieżącym funkcjonowaniu LGD, w szczególności o planowanych naborach wniosków o dofinansowanie, związanych z nimi szkoleniach i usługach doradczych, o podejmowanych działaniach animacyjnych (wydarzenia kulturalne, sportowe, spotkania informacyjno-konsultacyjne) w ramach promocji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027.

Aby się zapisać , należy wejść na link zapis-na-newsletter

REGULAMIN NEWSLETTERA

hand 2Projekt „Kulturalnie, zdrowo i sportowo – cykl działań aktywizujących na Ziemi Wąbrzeskiej” właśnie otrzymał pozytywną weryfikację wniosku o płatność. Projekt przewidywał szereg inicjatyw na rzecz lokalnych społeczności w Gminie Dębowa Łąka, Książki, Ryńsk oraz Wąbrzeźno. Jednym z założeń projektu było również wsparcie dla OSP oraz organizacja zawodów sportowych dla mieszkańców. Zaprojektowane działania stanowiły potrzeby mieszkańców obszaru LSR, którzy stanowili grupę docelową projektu.

W ramach CAL zostały zrealizowane:

1) Warsztaty kulinarne;
2) Wykłady i konsultacje z dietetykiem;
3) Projekcje filmów w ramach kina plenerowego;
4) Rajdy rowerowe;
5) Marsze nordic-walking;
6) Wypożyczalnia audiobooków – ebooków;
7) Wyjazdy do teatru/ opery;
8) Warsztaty rękodzielnicze;
9) Zajęcia z animatorem.

Projekt realizowany był od lutego do października 2023r.

Liczba mieszkańców objętych działaniami w ramach Centrum Aktywności Lokalnej oraz osób uczestniczących w ramach animacji lokalnej wyniosła 385 osób.

Całkowita wartość projektu wyniosła 447 353,75 zł.

Projekt finansowany w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.  

video conferenceFundacja Socjometr zaprasza do udziału w darmowym webinarze inauguracyjnym cykl szkoleniowy „Socjologia Obszarów Wiejskich”. Kurs ten skierowany jest do wszystkich osób zainteresowanych rozwojem obszarów wiejskich, przede wszystkim do pracowników instytucji publicznych i przedstawicieli organizacji pozarządowych. Cykl ten oparty jest na najnowszych publikacjach z zakresu socjologii obszarów wiejskich.

Webinar odbędzie się 21 lutego 2024r. o godz. 10:00, na którym zostaną przedstawione szczegóły na temat kursu przygotowanego przez fundację.

Kurs składa się z 12 wykładów. Dzięki tak rozbudowanemu programowi możliwe będzie omówienie większości istotnych zagadnień, które istotne są z perspektywy socjologicznej analizy współczesnych przemian wiejskiego życia.

Chęć uczestnictwa należy zgłaszać poprzez formularz internetowy do 19 lutego 2024r. pod adresem https://forms.gle/wXGWBdVdHK9kvTNYA.

Szczegółowy program: Program-kursu

Więcej informacji: https://socjometr.pl/2024/01/09/kurs-socjologia-obszarow-wiejskich/

team 2Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK realizuje projekt „Inicjuj z FIO 4.0”, w ramach którego przyznawane są mikrodotacje na oddolne działania mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego.

W lutym zostanie ogłoszony nabór wniosków na mikrogranty dla młodych NGO oraz grup nieformalnych.

Maksymalna kwota mikrodotacji będzie wynosić:

- do 10 tys. dla młodych NGO, planujących do realizacji działania w następujących sferach priorytetowych:

• EKOLOGIA: działania z zakresu edukacji ekologicznej oraz wspieranie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju;
• RODZINA: Działania na rzecz wsparcia rodzin i zdrowia psychicznego ich członków;
• PATRIOTYZM: działania mające na celu promowanie postaw patriotycznych i opieki nad weteranami walk o niepodległość Polski, w szczególności w kontekście 80 rocznicy Powstania Warszawskiego.

– do 6 tys. zł – dla młodych NGO planujących działania w sferach niepriorytetowych oraz lokalnych przedsięwzięć wykonywanych/podejmowanych i prowadzonych przez grupy nieformalne z Patronem, przy czym młode NGO sto procent dotacji mogą wykorzystać na wzmocnienie instytucjonalne lub/i pożytek, a w przypadku grup nieformalnych z Patronem możliwe do zrealizowania będą wyłącznie działania w sferze pożytku publicznego (z umożliwieniem zakupu drobnego sprzętu wyłącznie pod kątem realizacji ww. działań w sferze pożytku).

Czytaj więcej...

Nowa strategia rozwoju

konsultacje spoleczne

Nabory wniosków

nabor wnioskow

Stypendia pomostowe

Stypendia Pomostowe dla studentow

RPO WK-P 2014-2020

siegamy po wiecej

siegamy po wiecej 4

Projekty współpracy

Projekty współpracy

Wdrażanie strategii

Unia Europejska

RODO

Wnioski pisanie

facebook

Ostatnie wiadomości

Bitwa regionów 2024

Rozpoczęła się kolejna IX edycja konkursu ...

Weź udział w szkoleniu ...

  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania ...

„Leki z Bożek apteki – ...

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w ...

Poznaj region z ...

Wycieczki, warsztaty, gry terenowe, rajdy piesze ...

Scroll to top

logo 2