#INWESTYCJE INFRASTRUKTURALNE    #PROJEKTY SPOŁECZNE    #WSPARCIE BIZNESU    #INICJATYWY KULTURALNE

Dzisiaj jest: 27 Listopad 2022    |    Imieniny obchodzą: Ksenia, Walerian, Franciszek

Miasto Wąbrzeźno

Gmina Dębowa Łąka

Gmina Książki

PRZYŁĄCZ SIĘ DO LGD

2022.10.13 plakatLokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Bydgoszczy serdeczne zaprasza do udziału w bezpłatnym webinarium poświęconym projektowi „Systemic Age Management” (SAM). SAM to innowacyjny, kompleksowy program przygotowujący kadrę zarządzającą przedsiębiorstwami z sektora MŚP do zarządzania wiekiem i różnorodnością w firmie. Program zbudowany został dzięki doświadczeniu partnerów projektu z Niemiec, Litwy oraz polskich i opiera się na najlepszych praktykach zarządzania, coachingu, psychologii, neuroaktywizacji z Europy.

Projekt wdraża strategiczne rozwiązania na rzecz utrzymania aktywności zawodowej pracowników w wieku przedemerytalnym i emerytalnym w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach (MMŚP).

Celem webinarium jest przedstawienie założeń projektu. Uczestnicy będą mogli zapoznać się z informacjami na temat projektu oraz uzyskać odpowiedzi na najważniejsze pytania, dotyczące m.in.: zasad naboru i rekrutacji, celu projektu, do kogo jest skierowany, korzyści z uczestnictwa.

Data: 13.10.2022 r. godz. 10:00-11:00

Uczestnicy

Webinarium skierowane jest do:

Czytaj więcej...

Plakat kurs1 2022 09 29Po raz czwarty Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza dzieci rolników urodzonych w latach 2008–2016 do udziału w kursie e-learningowym „Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy”, który w nowoczesnej formie przybliża wiedzę o zagrożeniach wypadkowych w gospodarstwach rolnych, a także uczy prawidłowych zachowań podczas przebywania na terenie obejścia.

Aby wziąć udział w losowaniu nagród należy:

1. zrealizować kurs dostępny na stronie internetowej prewencja.krus.gov.pl i rozwiązać test końcowy;

Uwaga! Należy wpisać swoje dane, zanim zacznie się realizować szkolenie.

2. pobrać certyfikat ukończenia kursu oraz formularz zgłoszeniowy;
3. przesłać do 6 listopada 2022 r. certyfikat oraz wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy pocztą tradycyjną na adres: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, al. Niepodległości 190, 00-608 Warszawa lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: hulajnoga(at)krus.gov.pl z dopiskiem w tytule: „Kurs e-learningowy dla dzieci”.

Czytaj więcej...

smiley28 września 2022 r. odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Wąbrzeska. W czasie posiedzenia zatwierdzono sprawozdanie z działalności oraz sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia za 2021 r., a Zarząd otrzymał absolutorium.

W załączeniu:

Sprawozdanie z działalności za 2021 r.
Sprawozdanie finansowe za 2021 r.

forestW dniu 26 września 2022r. powołano Lokalne Partnerstwo Wodne (LPW), którego celem jest podjęcie wspólnych działań w zakresie szeroko pojętej gospodarki wodą. Założycielami LPW są: Gmina Dębowa Łąka, Gmina Książki, Gmina Płużnica, Gmina Ryńsk, Gmina Miasto Wąbrzeźno, Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie, Gminna Spółka Wodna Wąbrzeźno, GSW Płużnica, GSW Dębowa Łąka, GSW Książki, Spółka Drenarska „Stary Zieleń”, Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie – PZDR w Wąbrzeźnie, Zarząd Zlewni w Toruniu – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Wąbrzeska.

Spośród członków Lokalnego Partnerstwa na rzecz Wody powiatu wąbrzeskiego wybrano Przewodniczącego Rady Partnerstwa Marcina Sitkowskiego oraz zastępcę Krzysztofa Zielińskiego. Lokalne Partnerstwo Wodne (LPW) to dobrowolne, nieformalne zrzeszenie osób i podmiotów, które są zainteresowane lub zaangażowane w gospodarowanie wodą na danym obszarze. Forma prawna funkcjonowania LPW jest dowolna i zależna od potrzeb.

Czytaj więcej...

spoty nabor 2022Przed nami 13 edycja Konkursu Spotów Reklamowych “Fundusze Europejskie w kadrze” organizowanego przez Fundację Tumult we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.

Celem Konkursu jest wymiana doświadczeń pomiędzy pracownikami administracji publicznej, zaangażowanymi we wdrażanie Funduszy Europejskich i promowanie dobrych praktyk w zakresie informowania społeczeństwa za pomocą przekazów audiowizualnych, o korzyściach społecznych i gospodarczych, związanych z wykorzystywaniem Funduszy Europejskich.

Do środy 19 października trwa nabór krótkich filmów promocyjnych lub reklamowych, których tematyka związana jest z Funduszami Europejskimi. W konkursie brać udział mogą przedstawiciele instytucji zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie Funduszy Europejskich w Polsce.

Do Konkursu można zgłaszać filmy informacyjno-promocyjne lub reklamowe o tematyce ściśle związanej z Funduszami Europejskimi, w dwóch wersjach czasowych: do 45 sekund oraz do 3 minut. Spoty zgłoszone do Konkursu muszą dotyczyć wybranego programu/priorytetu/działania współfinansowanego z Funduszy Europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 oraz informować o/lub promować Fundusze Europejskie.

Identyfikacja dobrych praktyk pozwoli na podnoszenie poziomu produkcji audiowizualnych nt. Funduszy Europejskich oraz przyczyni się do dalszej profesjonalizacji działań informacyjnych i promocyjnych w tym zakresie.

Zgłoszeń należy dokonywać przez formularz dostępny pod linkiem poniżej do dnia 19 października 2022 r., do godz. 22:00 https://forms.gle/mDeCasBbQ3Ei7Roy8.  

Nowa strategia rozwoju

konsultacje spoleczne

Nabory wniosków

nabor wnioskow

Stypendia pomostowe

Stypendia Pomostowe dla studentow

RPO WK-P 2014-2020

siegamy po wiecej

siegamy po wiecej 4

Projekty współpracy

Projekty współpracy

Biuletyn Informacyjny

Biuletyn

Wdrażanie strategii

Unia Europejska

RODO

Wnioski pisanie

facebook

Plan komunikacji

Plan komunikacji

Ostatnie wiadomości

Spotkanie ...

Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego ...

My i RYBY – II edycja ...

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaprasza do ...

Warsztaty z wizażu

Za nami warsztaty z wizażu, w trakcie ...

Regionalny Konkurs ...

Kancelaria Sejmiku Urzędu Marszałkowskiego ...

Scroll to top

logo 2