#INWESTYCJE INFRASTRUKTURALNE    #PROJEKTY SPOŁECZNE    #WSPARCIE BIZNESU    #INICJATYWY KULTURALNE

Dzisiaj jest: 27 Listopad 2022    |    Imieniny obchodzą: Ksenia, Walerian, Franciszek

Miasto Wąbrzeźno

Gmina Dębowa Łąka

Gmina Książki

PRZYŁĄCZ SIĘ DO LGD

roadSamorządy terytorialne oraz organizacje pozarządowe mogą składać wnioski o dofinansowanie inicjatyw lokalnych dotyczących bezpieczeństwa w ramach „Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024”. Pula środków IV edycji programu to 36 mln zł. IV edycja „Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024” będzie koncentrowała się na dwóch najważniejszych aspektach związanych z bezpieczeństwem. Pierwszym z nich jest wzmocnienie bezpieczeństwa w miejscach publicznych. W tym kontekście ważnym zadaniem będzie tworzenie lokalnych systemów bezpieczeństwa. Zadanie to będzie realizowane m.in. poprzez budowę lub modernizację przejść dla pieszych, systemów monitoringów miejskich czy doświetlenie miejsc postrzeganych jako niebezpieczne.

Czytaj więcej...

logo fundusze europejskie

Nazwa projektu: „Wdrażanie strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Wąbrzeska”

Celem projektu jest poprawa aktywności społeczno-zawodowej mieszkańców na terenie objętym Lokalną Strategią Rozwoju obszaru Ziemi Wąbrzeskiej na lata 2016-2022.

Miejsce realizacji projektu – Wąbrzeźno oraz gminy: Dębowa Łąka, Książki i Ryńsk.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Wąbrzeska na podstawie umowy o dofinansowanie Projektu grantowego z dnia 28 grudnia 2017 r, nr UM_SE.433.1.254.2017, otrzymało dofinansowanie Projektu grantowego w wysokości 1 720 000,00 zł. Wkład własny wynosi 303 529,43 zł. Całkowita wartość Projektu grantowego to 2 023 529,43 zł. Projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Czytaj więcej...

potato dumplings5 września ruszył konkurs grantowy dla Kół Gospodyń Wiejskich w ramach programu „Smakujemy lokalnie” pod patronatem Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi. W sumie do wygrania jest 10 grantów w wysokości 10 000 złotych dla tych Kół, które przedstawią najlepsze przepisy na potrawy promujące tradycję kulinarną regionu, z którego pochodzą. Organizatorem programu i konkursu jest Carrefour Polska.

Program „Smakujemy lokalnie” jest skierowany do kół gospodyń wiejskich z całej Polski, a także małych i średnich rolników oraz wytwórców i producentów lokalnych produktów spożywczych. Jednym z elementów wspomnianego programu jest konkurs dla kół gospodyń wiejskich, w ramach którego przewidziano 10 grantów (każdy w wysokości 10 000 zł) na realizację działań promujących polską żywność i aktywizację kobiet mieszkających na wsi.

Czytaj więcej...

Plakat Smart WiesInstytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk ogłosił III konkurs "Moja smart wieś - Wizje i Inicjatywy", którego celem jest upowszechnienie i promocja koncepcji smart villages wśród mieszkańców obszarów wiejskich poprzez identyfikację wprowadzonych inicjatyw społecznych oraz cyfrowych w przestrzeni wiejskiej, a także przegląd wizji wdrażania tej koncepcji w przyszłości. Konkurs został podzielony na dwie kategorie: wizje i inicjatywy.

Organizator przewiduje nagrody finansowe:

1. w części „WIZJE”:
1) nagroda I stopnia - 6000 zł
2) nagroda II stopnia - 5000 zł,
3) nagroda III stopnia - 4000 zł

Czytaj więcej...

5 WOd kwietnia rozpoczęły się projekty społeczne realizowane przez Stowarzyszenie „Nasza Gmina”, finansowane za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Ziemia Wąbrzeska. W ramach prowadzonych równolegle dwóch projektów dofinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wsparciem zostało objętych łącznie 28 osób. Łączna wartość grantów to 100 000,00 zł.

Głównym celem jest zwiększenie udziału społeczności - osób starszych, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (w tym osób niepełnosprawnych) w życiu społecznym, zwiększenie ich aktywności społecznej oraz wsparcie procesu edukacyjnego i rozwoju kompetencji kluczowych.

W ramach projektów: „Cykl zajęć integracyjno-aktywizacyjnych dla osób wykluczonych społecznie w Wałyczu” oraz „Cykl zajęć integracyjno-aktywizacyjnych dla osób wykluczonych społecznie w Ryńsku”, osoby objęte wsparciem korzystają z konsultacji z psychologiem, uczestniczą w zajęciach integracyjno-aktywizujących, w treningu kompetencji miękkich. Jako uzupełnienie przewidziano wyjazd do teatru.

Czytaj więcej...

Nowa strategia rozwoju

konsultacje spoleczne

Nabory wniosków

nabor wnioskow

Stypendia pomostowe

Stypendia Pomostowe dla studentow

RPO WK-P 2014-2020

siegamy po wiecej

siegamy po wiecej 4

Projekty współpracy

Projekty współpracy

Biuletyn Informacyjny

Biuletyn

Wdrażanie strategii

Unia Europejska

RODO

Wnioski pisanie

facebook

Plan komunikacji

Plan komunikacji

Ostatnie wiadomości

Spotkanie ...

Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego ...

My i RYBY – II edycja ...

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaprasza do ...

Warsztaty z wizażu

Za nami warsztaty z wizażu, w trakcie ...

Regionalny Konkurs ...

Kancelaria Sejmiku Urzędu Marszałkowskiego ...

Scroll to top

logo 2